Upřesňující informace k nastavení harmonogramu připravované výzvy s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace“

Vytvořeno: 7. 12. 2022 Poslední aktualizace: 7. 12. 2022

Vzhledem k nastavení plnění cíle investice „Rehabilitační péče o pacienty zotavující se z kritických stavů“, který bude mimo jiné naplňován připravovanou výzvou s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace“, budou nastaveny následující závazné termíny:

Datum ukončení způsobilosti výdajů: 31.10.2024

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2025

Zpřesněním termínů bude umožněno uspokojivé naplnění veškerých aktivit jednotlivých projektů a dojde k naplnění nastavených cílů dané investice.