Upozornění pro příjemce účelové podpory IGA MZ

Vytvořeno: 2. 7. 2014 Poslední aktualizace: 2. 7. 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje příjemce účelové podpory IGA MZ, aby na žádostech o změnách v řešených projektech bylo vždy uvedeno:

  • razítko instituce,
  • podpis statutárního zástupce.

Bez těchto náležitostí nelze žádosti vyřídit.

Děkujeme za pochopení.

 

Tato informace se vztahuje ke všem projektům Resortního programu na výzkum a vývoj Ministerstva zdravotnictví III. (RPV III.) na léta 2010-2015, s reg. č. začínajícím „NT“.