Upozornění Ministerstva zdravotnictví na nutnost posouzení rizika přenosu viru ZIKA při darování lidských tkání a buněk

Vytvořeno: 8. 4. 2016 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Upozornění Ministerstva zdravotnictví na nutnost posouzení rizika možného přenosu viru Zika při darování lidských tkání a buněk

MZ upozorňuje na informace zveřejněné na webových stránkách European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), které se týkají doporučení ECDC k posouzení rizika možného přenosu viru Zika při darování lidských tkání a buněk.

Informace naleznete na http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-rapid-risk-assessment-9-march-2016.pdf.

MZ doporučuje tkáňovým/odběrovým zařízením zohlednit posouzení výše uvedeného rizika do standardních pracovních postupů týkajících se posuzování zdravotní způsobilosti a vhodnosti dárců (včetně posouzení tohoto rizika u dárců spermií před každým darováním a posouzení tohoto rizika při odběru tkání ze zemřelých dárců) a zavedení záznamu o provedeném posouzení rizika možného přenosu viru Zika do záznamové dokumentace tkáňového/odběrového zařízení.

Další informace týkající se uvedené problematiky lze nalézt na webových stránkách U. S. Food and Drug Administration (FDA)

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/Tissue/default.htm.