Zveřejnění návrhu „lékové“ vyhlášky

Vytvořeno: 20. 12. 2007 Poslední aktualizace: 20. 12. 2007

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh vyhlášky, kterou se
stanovují úhrady léčiv z veřejného zdravotního pojištění ve znění, v
jakém byl odeslán dnes 15. března 2007 v 8,00 hod Legislativní radě
vlády. Zahrnuje i výsledky připomínkového řízení a odvolací komise. MZ
v případě kladného stanoviska Legislativní rady vlády předpokládá, že
vyhláška nabude účinnosti tak, jak bylo plánováno, tedy k 1. dubnu
2007.
Protože je samotná vyhláška širší veřejnosti málo srozumitelná,
uspořádá ministerstvo 22. března seminář pro novináře a pacientské
organizace, na kterém budou nová vyhláška a její přínos pro pacienty
podrobně vysvětleny. Bližší informace o semináři zveřejníme v
nejbližších dnech.

Internetové vyhledání vlastního textu návrhu vyhlášky je nejjednodušší přímým kliknutím na:

http://mzd.gov.cz/print.php? clanek=2432

Zápis z jednání Odvolací komise – odvolání k závěrům Kategorizační
komise pro návrh úhradové vyhlášky najdete přímým kliknutím na:

http://mzd.gov.cz/print.php? clanek=2434


Oba dokumenty lze též postupně vyhledat na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví:

www.mzcr.cz

v levém sloupci titulní strany v sekci:

Pro odbornou veřejnost

podsekci:

Zdravotní služby

v kapitole:

Léčiva

v záložce:

Úhrady

(pod datem 15.3.2007).

Mgr. Tomáš Cikrt
ředitel odboru komunikace s veřejností
mluvčí MZ


Jste spokojeni s obsahem této stránky?