Zpráva NKÚ odhalila nekoncepční chyby minulých vedení ministerstva

Vytvořeno: 16. 6. 2014 Poslední aktualizace: 16. 6. 2014

„Bývalé vedení ministerstva v čele s ministryní Juráskovou se rozhodlo zadat projekt, který vedení následující, tedy za pana ministra Hegera, vyhodnotilo jako nadbytečný. Výdaje, které NKÚ ve své zprávě kritizuje, tedy vlastně vydalo minulé vedení ministerstva za to, aby dle všech nezbytných pravidel zastavilo projekt za téměř tři čtvrtě miliardy, který zdědilo a vyhodnotilo jako nepotřebný. Podobnou nekoncepčnost na svém úřadu rozhodně nepřipustím,“ uvedl k hlavnímu bodu kritiky Nejvyššího kontrolního úřadu ministr Svatopluk Němeček.

Cílem nerealizovaného projektu „Komplexní zajištění IS/ICT rezortu zdravotnictví“ z roku 2010 bylo vytvoření systému podpory řízení kvality a nákladovosti ve zdravotnictví prostřednictvím informačně-komunikačních technologií. Po vybudování technologické infrastruktury resortu v rámci Projektu by na ní byly provozovány ekonomické a další informační systémy a zpracovávány společné agendy zúčastněných organizací.

Bývalé vedení Ministerstva zdravotnictví uzavřelo dne 29. 6. 2010 se společností IBM Česká republika Smlouvu o dodání a implementaci komponent pro projekt „Komplexní zajištění IS/ICT rezortu zdravotnictví“ (426 142 302 Kč), Smlouvu o poskytování služeb pro projekt „Komplexní zajištění IS/ICT rezortu zdravotnictví“ (205 938 000 Kč) a Smlouvu o dodání personální výpočetní techniky pro projekt „Komplexní zajištění IS/ICT rezortu zdravotnictví“ (43 920 000 Kč). Úhrnná smluvní výše plnění byla 676 000 302 Kč.

Dále pak byla uzavřena Rámcová Smlouva na řízení projektového portfolia se společností  Accenture Central Europe BV. Cílem této rámcové smlouvy bylo zajištění služeb projektového řízení projektů, které byly plánovány k realizaci Ministerstvem zdravotnictví, tedy i výše uvedeného projektu.

Úvodní fází projektu „Komplexní zajištění IS/ICT rezortu zdravotnictví“ bylo zpracování tzv. Definice cílového stavu. První verze Definice cílového stavu byla Ministerstvu zdravotnictví doručena dne 30. 8. 2010. Definice byla poté několikrát ze strany MZ odmítnuta a předána dodavateli k vypořádání připomínek. Definice ve verzi 3 byla rozhodnutím Řídícího výboru projektu ze dne 28. 2. 2012 zamítnuta, jelikož projekt nenaplňoval strategické záměry MZ.

MZ ČR zrušilo realizaci projektu a odstoupilo od Smlouvy uzavřené s IBM, aniž by této společnosti vyplatilo jakékoliv finanční prostředky. Byly tedy uhrazeny pouze nezbytné náklady společnosti Accenture Central Europe BV na projektové řízení ve fázi přípravy Definice cílového stavu.  Proplacené prostředky na projektové řízení byly shledány jako způsobilé.

„Co se týká dalších kritizovaných bodů, jde vždy o kroky minulých vedení rezortu, ale nechám na svém úřadu důkladně prověřit, zda zpráva neukazuje na nějaké chyby, které by se mohly opakovat,“ dodal ministr Němeček.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?