Zhoubné nádory trávicího traktu: výzva pro zdravý životní styl, screening a organizaci léčebné péče

Vytvořeno: 26. 9. 2017 Poslední aktualizace: 26. 9. 2017

V ČR stále každoročně umírá tři a půl tisíce pacientů na nádory tlustého střeva a konečníku. Mnoho z nich přitom zcela zbytečně, protože těmto smrtícím nádorům lze zcela předejít prevencí – zdravějším životním stylem nebo návštěvou screeningového vyšetření, které onemocnění dokáže včas objevit. V posledních zářijových dnech hlavní město Praha hostí mezinárodní zdravotnickou konferenci věnující se právě prevenci a léčbě karcinomu tlustého střeva a konečníku a dalších nádorů trávicího traktu – European Digestive Cancer Days 2017 (EDCD, http://www.cancer-days.eu/). Před touto konferencí proběhla národní konference PreVOn – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností (http://prevon.uzis.cz/), jejímž cílem bylo mimo jiné také představit aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění.

Mezinárodní konference EDCD 2017 navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (www.crcprevention.eu), které se konaly v Brně v letech 2012–2015, a dále rozšiřuje jejich tematiku.  Důležitým cílem těchto konferencí byla podpora a propagace screeningu nádoru tlustého střeva a konečníku podle mezinárodních doporučení a standardů, které jsou důležitým předpokladem toho, aby mohli občané využívat vysoce kvalitního screeningu, který má potenciál jim zachránit život.

Konference EDCD 2017 se koná pod záštitou významných osobností: Vytenise Andriukaitise, evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu a místopředsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví ČR, Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, Aleny Šteflové, vedoucí kanceláře WHO v ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a dále pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.

 V ČR je každoročně diagnostikováno téměř 86 tisíc osob se zhoubným nádorem, 27 tisíc osob na nádorová onemocnění každoročně umírá a aktuálně v naší populaci žije téměř 542 tisíc osob se zhoubným nádorem. Každoročně je diagnostikováno přibližně 8 tisíc nádorů tlustého střeva a konečníku a 3,5 tisíce pacientů na toto onemocnění zemře. Od 1. ledna 2014 probíhá ve spolupráci MZ ČR a zdravotních pojišťoven projekt adresného zvaní občanů do screeningových programů. Cílem je především zvýšit nedostatečnou účast v programech screeningu zhoubných nádorů, a to zejména u screeningu nádoru tlustého střeva a konečníku, u kterého účast před zavedením adresného zvaní dosahovala pouze 26 % z  mužů a žen nad 50 let, jimž je screeningový program určen. V období leden 2014 – prosinec 2016 bylo rozesláno přes 3,7 milionu pozvánek ke screeningovému vyšetření pro časný záchyt zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku, což vedlo v letech 2014–2015 k významnému zvýšení pokrytí screeningem nádoru tlustého střeva a konečníku až na úroveň přes 32 %. Přes nesporný pokrok tento preventivní program mnoho ohrožených českých občanů stále zcela míjí. Je tedy společným úkolem odborníků a politiků, ale také zástupců médií, aby věnovali této problematice pozornost, kterou si zaslouží, a dále tak pomáhali snižovat počet obětí, které si karcinom tlustého střeva a konečníku každoročně vyžádá.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?