Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy v pondělí vypadne Rumunsko, Tunisko se na něj naopak zařadí

Vytvořeno: 31. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhodnotilo epidemiologickou situaci a aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. Z kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy vypadne s účinností od pondělí 3. srpna 2020 Rumunsko a při návratu bude nutné absolvovat test na covid-19, nebo nastoupit do karantény. Nízké riziko nákazy je nově naopak v Tunisku. Povinnost dokládat negativní test budou mít zaměstnanci ze Španělska.

Čeští občané a cizinci, kteří přicestují z Rumunska, se musí od pondělí hlásit příslušné krajské hygienické stanici a absolvovat test na covid-19, nebo podstoupit karanténu.

Stejné opatření platí také pro všechny země, které nefigurují v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy – většina mimoevropských zemí.

Žádné povinnosti při návratu nebudou mít naopak čeští občané, kteří přicestují z Tuniska. To se od pondělí zařadí mezi země s nízkým rizikem nákazy.

Zaměstnavatelé musí vyžadovat negativní test na covid-19 od zaměstnanců z Bulharska, Portugalska, Lucemburska, Švédska, Rumunska a od pondělí také od zaměstnanců ze Španělska. Výsledek testu musí být z území ČR a nesmí být starší 4 dnů.

Toto pravidlo platí rovněž pro země neuvedené na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19 (většina zemí mimo EU). Týká se také státních příslušníků těchto zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států. Pokud tyto osoby test nepředloží, není možné je pustit do provozoven a pracoviště daného zaměstnavatele. Výjimku tvoří osoby, které Českou republikou pouze projíždí a nezdrží se déle než 12 hodin.

Nutnost mít negativní test na covid-19 ze strany zahraničních pracovníků z některých zemí je reakcí na zvýšené počty případů nákazy, ke kterým u zahraničních pracovníků dochází. Další zhodnocení epidemiologické situace bude provedeno za týden.

Ve všech zemích EU+ mimo Rumunsko nyní panuje nízké riziko nákazy (zelená barva semaforu), státy však evidují stejně jako ČR lokální ohniska. Na české občany se při návratu z těchto zemí nevztahují žádná omezení. V lokálních ohniscích je však zvýšené epidemiologické riziko, proto by tuto skutečnost měli občané při plánování svých cest brát v úvahu.

Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, zejména pak ve Španělsku, Švédsku, Bulharsku a Portugalsku, mohly by být tyto státy v krátké době vyřazeny ze seznamu států s nízkým rizikem nákazy. Seznam lokálních ohnisek v rámci EU naleznete níže. Mapu EU dle epidemiologické situace naleznete na webu koronavirus.mzcr.cz. Další informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU naleznete na stránkách MZV ČR.

Ministerstvo zdravotnictví také s účinností od pondělí 3. srpna umožňuje cizincům, je-li vstup v zájmu České republiky a potvrdí-li to dopisem příslušný ministr, nejen krátkodobé, ale i delší pobyty, což se týká zejména zahraničních sportovců.

Opatření také nově umožňuje podrobit PCR testu na přítomnost onemocnění COVID-19 nelegálně pobývající cizince, a to ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra. Jedná se o cizince ze třetích zemí, kteří do České republiky přicestovali v rozporu s podmínkami danými ochranným opatřením a byli zajištěni Policií ČR. Test proběhne před umístěním do zařízení pro zajištění cizinců nebo bezprostředně po umístění do zařízení. Cílem je zamezit šíření infekce mezi cizinci zajištěnými v zařízení nebo mezi osobami na cestě do domovské země.


Rizikové regiony v evropských státech

V rámci aktuální epidemiologické situace onemocnění COVID-19 považujeme za rizikové regiony v jednotlivých státech:

Rakousko

 • Horní Rakousy
 • Vídeň

Švýcarsko

 • Ženeva

Švédsko

 • Västerbotten
 • Västra Götaland
 • Gävleborg

Bulharsko

 • Sofie
 • Varna
 • Plovdiv

Chorvatsko

 • Vukovarsko-sremská župa
 • Záhřebská župa
 • Osijecko-baranjská župa
 • Splitsko-dalmatská župa

Španělsko

 • Katalánsko
 • Aragón
 • Navarra
 • Baskicko

Portugalsko

 • Lisabon

Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?