Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy budou od 14. září vyřazeny Kanárské ostrovy

Vytvořeno: 4. 9. 2020 Poslední aktualizace: 4. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace mění seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 oznámený v minulém týdnu. S účinností od pondělí 14. září tak budou ze seznamu vyřazeny Kanárské ostrovy. Autonomní oblast Kanárské ostrovy se tak přiřadí ke zbytku Španělska a k Rumunsku, u kterých se na české občany po návratu do ČR vztahuje povinnost podstoupit test, nebo nastoupit do karantény.

 

Bezprostředně po návratu z těchto zemí do ČR tak platí povinnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici (podle místa trvalého bydliště) a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR.

Do té doby jsou tyto osoby povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Omezený je také jejich volný pohyb. A to s výjimkou cest do zaměstnání, pohybu v zaměstnání, cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti, cest k výkonu podnikatelské nebo obdobné činnosti, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště a účasti na pohřbu. V případě neabsolvování testu bude dotyčný muset podstoupit 14denní karanténu.

„Doporučujeme všem občanům ČR zvážit cestování do rizikových zemí, které mají vyšší počty případů onemocnění na mapě rizikovosti, kterou pravidelně uveřejňujeme. Pokud zahraniční cestu nelze odložit, je dobré se řídit zásadami bezpečného cestování tak, abychom chránili sebe i ostatní,“ uvedla hlavní hygienička České republiky Jarmila Rážová.

Kanárské ostrovy mají v současnosti čtrnáctidenní incidenci téměř 168 případů na 100 tisíc obyvatel. Všechna další španělská autonomní společenství s výjimkou Asturias mají incidenci přes 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Pro srovnání celá oblast Španělska má 231 případů na 100 tisíc obyvatel a Baleáry pak 221 případů na 100 tisíc obyvatel.

U Francie čtrnáctidenní incidence překročila taktéž 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Tímto Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučuje všem cestovatelům zvážit cestu také do Francouzské republiky.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde.

Doporučení pro cestovatele

 • Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže).
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Dodržujte zásady hygieny rukou, v případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou atd.
 • Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat.

Doporučení pro cestovatele po návratu

 • Po dobu 14 dnů sledujte svůj zdravotní stav.
 • V případě příznaků zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
 • Vyhýbejte se hromadným akcím a dodržujte bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních.
 • Zvažte návštěvy domovů pro seniory a jiných zranitelných skupin obyvatel. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, nezapomeňte na ochranu úst a nosu.
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem a používejte dezinfekci.
 • Kýchejte do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.

Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?