Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy bude vyřazeno Španělsko

Vytvořeno: 21. 8. 2020 Poslední aktualizace: 21. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace potvrzuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 oznámený v minulém týdnu. S účinností od pondělí 24. srpna tak bude ze seznamu vyřazeno Španělsko. Při návratu ze Španělska po 24. srpnu bude nutné nechat se otestovat na COVID-19, nebo nastoupit do karantény. Nová pravidla budou mít také zaměstnavatelé pracovníků z rizikových zemí.

Od pondělí 24. srpna dojde ke změnám pro české občany a cizince, kteří do České republiky přicestují ze Španělska. To totiž bude vyřazeno ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Bezprostředně po návratu do ČR tak bude platit povinnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici (podle místa trvalého bydliště) a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR.

Do té doby jsou tyto osoby povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Omezený je také jejich volný pohyb. A to s výjimkou cest do zaměstnání, pohybu v zaměstnání, cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti, cest k výkonu podnikatelské nebo obdobné činnosti, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště a účasti na pohřbu. Neplatí ale, že by osoby vracející se ze Španělska nemohly využívat hromadnou dopravu a taxi službu. V případě neabsolvování testu bude dotyčný muset podstoupit 14denní karanténu.

Výjimku z tohoto opatření budou mít ti, kteří do ČR přicestují z autonomního společenství Kanárské ostrovy. Povinnost jít na test nemají také osoby, které ve Španělsku pobývaly dobu kratší než 12 hodin a děti mladší pěti let.

Na základě častých případů nákazy COVID-19 u účastníků hromadných akcí v průběhu dovolené v Chorvatsku, které mají následně desítky pozitivních kontaktů, Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby se tito cestovatelé při návratu do ČR chovali obezřetně, sledovali svůj zdravotní stav a v případě příznaků neprodleně telefonicky kontaktovali svého praktického lékaře (mimo ordinační dobu lékaře pohotovostní služby).

Cestovatelům po návratu z Chorvatska doporučujeme:

  • Sledovat svůj zdravotní stav
  • V případě příznaků zůstat doma a telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře
  • Často si mýt ruce vodou a mýdlem a používat dezinfekci
  • Kýchat do jednorázového kapesníku nebo do rukávu
  • Vyhýbat se hromadným akcím a dodržovat bezpečný odstup od ostatních

Od 24. srpna 2020 také dochází k uvolnění podávání žádostí o krátkodobá víza za účelem zaměstnání pro státní příslušníky Ukrajiny. Zároveň nadále platí jak pro cizince, tak i pro navracející se české občany z rizikových zemí omezení volného pohybu na území České republiky, 14 dní po návratu ze zahraničí. Každá osoba, která na území České republiky, vstoupí přes hranice, a které nebude nařízena karanténa, musí dodržet pravidla omezeného volného pohybu osob. Zpřísňují se pravidla pro pracovníky z rizikových zemí, kde se zavádí povinnost druhého testu po 14 dnech od vstupu na území České republiky, a to z důvodu poměrně výrazného šíření onemocnění v těchto komunitách. V případě nedoloženého testu s negativním výsledkem je pracovníkům ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států, zamezen vstup na všechny provozovny a pracoviště zaměstnavatele. Stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím.

Ochranné opatření omezující překročení státní hranice ČR vč. seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 24. 8. 2020


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?