Zdravotnictví je prioritou této vlády. Premiér a ministr zdravotnictví jednali se zdravotnickými odbory

Vytvořeno: 4. 5. 2018 Poslední aktualizace: 4. 5. 2018

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes jednali s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče o růstu platů zdravotních sester a sjednocení jejich odměňování. Oba představitelé vlády opakovaně zástupcům odborů potvrdili, že zdravotnictví je prioritou současné vlády. Do budoucna by však chtěli ve zdravotnictví odměňovat cíleněji – jako nejkritičtější vidí situaci u zdravotních sester ve směnném provozu, kam by chtěl ministr Vojtěch nasměřovat i budoucí odměny.

 

„Nejpalčivějším problémem je nedostatek sester a já vnímám oprávněnost jejich požadavků,“ uvedl po jednání premiér Andrej Babiš. „V letech 2015–2018 došlo k navýšení platů o více než 30 %, v loňském roce navíc došlo k nárůstu o 2000 Kč v lůžkové péči ve formě příplatku za směnnost, v letošním roce je s nárůstem počítáno v úhradové vyhlášce a v následujícím roce k navýšení dojde také,“ doplnil ministr Adam Vojtěch. 

Za palčivý problém označili odboráři rozdílné odměňování v nemocnicích různých zřizovatelů a žádali jeho sjednocení. Na základě dnešních diskuzí přislíbil premiér Babiš návštěvu nemocnic, ve kterých nedošlo k slíbenému navýšení platů, jakkoliv finance na něj do systému zdravotnictví uvolněny byly.

Odměňováním se již nyní zabývá pracovní skupina na Ministerstvu zdravotnictví, kterou zřídil ministr Vojtěch. Jejím úkolem je nalezení řešení jak pro platovou, tak mzdovou sféru, kde má však stát omezené možnosti a je především na odborových organizacích a managementu nemocnic, jak k celé záležitosti přistoupí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si za svůj cíl předsevzal zefektivnění systému: „Ve zdravotnictví se ročně protočí přes 300 miliard korun, a přitom se v něm doposud poměrně plýtvalo. Chci hledat díry, kudy ty peníze odtékají. Nařídil jsem proto přímo řízeným nemocnicím nová pravidla hospodaření tak, aby se zefektivnilo a peníze se dostaly tam, kde jsou nejvíce potřeba.“

Ke zvyšování odměn ve zdravotnictví ministr Vojtěch uvedl: „Počítáme s navýšením tarifních platů, ale je třeba zacílit tam, kde je situace nejpalčivější. Osobně považuji za přínosné alokovat navýšení příjmů na konkrétní skupiny lékařů a především sester, protože takto lze efektivně cílit dostupné zdroje na nejzranitelnější skupinu českého zdravotnictví. Ministerstvo vidí jako možné řešení zvýšení příplatku za směnnost.“

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?