Záznam tiskové konference k aktuální situaci v souvislosti s výskytem onemocnění koronavirem v Evropě

Vytvořeno: 26. 1. 2020 Poslední aktualizace: 26. 1. 2020

Úvodní slovo ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

Svolali jsme všechny, kteří nesou odpovědnost za tuto oblast. Není pravdou, že bychom cokoliv podceňovali a že bychom nečinili dostatek kroků pro ochranu českých občanů před touto infekcí. My skutečně postupujeme zcela v souladu se všemi mezinárodními zdravotnickými předpisy. V souladu se Světovou zdravotnickou organizací, s Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí, komunikujeme s Letištěm Praha a činíme veškeré kroky, které jsou racionální.

V mediálním prostoru se objevují debaty, jestli například zakázat lety z Číny a podobně. Je třeba si uvědomit, a na to jsme i dnes narazili, že do ČR se lidé z Číny mohou dostat veškerými spoji, které existují – všechna okolní letiště apod. Není tedy jakkoli racionální zakazovat přímé lety z Číny ve chvíli, kdy veškerá okolní letiště přílety z Číny mají, kdy tady existují spoje mezi Čínou a ČR s přestupem, s transferem. Takže skutečně je třeba se podívat na tu situaci racionálně a dělat opatření, která jsou racionální.

Ta opatření, která v tuto chvíli odpovídají závažnosti situace jsou taková, že od tohoto dne chceme zvýšit informovanost pasažérů, kteří přilétají do ČR tak, aby věděli, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy obdobné dané infekci koronaviru, které jsou podobné i například s klasickou chřipkou. Ty cedule, které zde vidíte budou rozmístěny po celém letišti, budou rozmístěny na těch bodech, které jsou relevantní pro pasažéry například právě z Číny, ale i z dalších zemí tak, aby 100% pasažérů prošlo kolem těchto cedulí a měli ty informace k dispozici. Informace budou jak v češtině, tak v angličtině, čínštině a připravujeme ještě další jazyky, určitě o tom bude mluvit pan ředitel letiště.

Je třeba si uvědomit, že onemocnění má inkubační dobu 14 dní tzn. nedává jakoukoliv racionalitu v tuto chvíli dělat jakýkoliv plošný screening na letišti Praha ve chvíli, kdy tady máme i například chřipkové období apod., měli bychom obrovské množství falešně pozitivních nálezů, což by znamenalo reálně přetížení kapacity SZÚ apod. To si myslím, že není zkrátka něco, co je správně.

Naopak chceme jít cíleným screeningem, tzn. vytipovávat si pasažéry, kteří jsou podezřelí, že zkrátka jsou na nich pozorovány symptomy nějakého onemocnění. O tomto by měla informovat i posádka letadel a samozřejmě o tom budou informováni i veškeří zaměstnanci letiště.

Už jsme dnes jsme měli jeden případ, kdy se na nás obrátily dvě pasažérky, které na sobě pozorovaly nějaké symptomy, nakonec se ukázalo, že tomu tak nebylo. A okamžitě byly ty pasažérky odeslány na místní lékařskou pohotovostní službu, kde byly vyšetřeny a odeslány dále v rámci systému do Nemocnice Na Bulovce, zároveň byla informována krajská hygienická stanice, takže je třeba zdůraznit, že veškerý systém tak jak je nastaven, je nastaven správně a orgány veřejného zdraví jsou zcela v pohotovosti: všechny Krajské hygienické stanice, SZÚ, kde je i národní referenční laboratoř testující případně výskyt koronaviru, ta funguje dnes na bázi 24/7 a je schopna okamžitě vyřešit podezřelé případy.

Všichni děláme maximum pro to, abychom zachytili případně takovýto podezřelý případ, zatím se žádný nepotvrdil. Veškeré případy, které byly suspektní, tak byly v konečném důsledku prozatím negativní, ale samozřejmě to nemůžeme vyloučit, a proto jsme se dnes sešli a řekli si, jaká opatření chceme činit.

Znovu zdůrazňuji, že všechno, co děláme, tak odpovídá mezinárodním standardům, doporučením WHO, evropských struktur, komunikujeme i s ostatními státy a ta opatření, která teď činíme jsou dostatečná. Tím neříkám, že se nemohou změnit v řádu následujících dnů, ta situace se nějakým způsobem vyvíjí, pokud by například došlo k tomu, že WHO vyhlásí stav zdravotní nouze, tak pak bychom samozřejmě měli adekvátně reagovat, ale v tuto chvíli – a shodli jsme se na tom i s panem ředitelem Matičem z místní kanceláře WHO, že ta informovanost je základ, aby lidé věděli, co mají dělat, pokud na sobě pozorují dané symptomy, aby byly zachyceny, aby okamžitě místní lékařská služba je vyšetřila.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?