Závěry z mezirezortní operativní porady ze dne 13. 9. 2012

Vytvořeno: 13. 9. 2012 Poslední aktualizace: 13. 9. 2012
  • Hlavními koordinátory v jednotlivých krajích jsou ředitelé krajských hygienických stanic (KHS). Jsou odpovědni za svolávání pravidelných schůzí pracovních skupin na krajské úrovni za účasti všech reprezentantů zúčastněných složek. Cílem je zajištění výměny informací, koordinace aktivit a využití laboratoří na krajské úrovni, primárně s cílem identifikovat zdroj. Rovněž mají za cíl informovat o průběžných výsledcích Meziresortní pracovní skupinu.
  • Všechny podezřelé vzorky musí být podrobeny analýze, každý pozitivní nález musí být hlášen Policii ČR.
  • Celkem bylo analyzováno 57 vzorků v MSK, k dnešnímu dni bylo zjištěno 30 případů zvýšeného výskytu metylalkoholu v odebraných vzorcích
  • Krajské hygienické stanice do dnešního rána provedly 687 kontrol, kontroly byly zaměřeny na nejrizikovější provozovny – herny, bary apod.
  • Do 14. 9. 2012 do 7:00 ráno bude provedeno na krajské úrovni vyhodnocení účinnosti mimořádného opatření ministra zdravotnictví. Na základě těchto výsledků pak bude mezirezortní skupina zvažovat, zda bude nutné rozšíření působnosti tohoto mimořádného opatření. Prozatím není pro vyhlášení případného plošného zákazu prodeje a konzumace lihovin na území ČR dostatek informací. Na základě vyhodnocení dat zítra dopoledne bude zvažováno rovněž další zpřísnění prodeje nápojů s koncentrací alkoholu nad 30 %.
  • Plné úsilí je soustředěno na sběr dat, po jejichž vyhodnocení bude možné lépe uvažovat a případně rozhodnout o možném dalším zpřísnění prodeje nápojů s koncentrací alkoholu nad 30%.
  • Česká republika obdržela bezplatnou nabídku z Norska týkající se dodávky 30 kusů balení specifických antidot – přípravek Fomepizole, které jsou určeny pro léčbu akutních intoxikací metanolem. Ministerstvo zdravotnictví povolilo na základě zákonu o léčivech dovoz a použití přípravku v ČR.
  • MVČR ve spolupráci s MZČR a MZeČR provede upřesnění některých právních aspektů a dopadů vydaného mimořádného opatření.
  • Další jednání meziresortní pracovní skupiny proběhne 14.9.2012 v 10 hodin na MZČR.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?