Závěrečná konference projektu FRAM

Vytvořeno: 29. 10. 2013 Poslední aktualizace: 29. 10. 2013

V pátek 25. října 2013 se konala v Praze závěrečná konference z projektu FRAM „Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče“. Projekt realizovaný Evropskou komisí je podporován evropským programem pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress.  Ministerstvo zdravotnictví bylo realizátorem projektu za spolupráce s dalšími dvěma partnery (UK Praha a výzkumným centrem z Vídně).  V roce 2012 MZ podepsalo v tomto smyslu dohodu s Evropskou komisí a po dva roky pracovalo na výstupech z tohoto projektu.

Konferenci slavnostně zahájil ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát. Hovořil o tom, jak zdravotnický systém může napomoci aktivnímu stárnutí v podobě preventivních vyšetření.  Zdůraznil, že záměrem je co největší oddálení závislosti seniorů na cizí pomoci včasnou diagnostikou a léčbou chorob vysokého věku a v neposlední řadě podporou také aktivit k posílení k zdravému životnímu stylu. Současně připomněl, že právě tímto přístupem se posiluje zájem seniorů pochopit a osvojit si základní zdravotní informace a služby a schopnost využívat tyto poznatky ke zlepšování vlastního zdraví.

Ministr zdůraznil, že rehabilitační pracoviště s intenzivní rehabilitací a další typy péče mohou cíleně směřovat k návratu lidí do jejich domácího prostředí.

Na konferenci se podle vedoucí oddělení sociálně zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví Ludmily Vostřákové prezentovaly Bedekr aktivního a zdravého stárnutí a také strategie pro stárnutí v Evropě, které vznikaly za přispění Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a rovněž kolegů z vídeňského výzkumného centra. „Musím říci, že přínosem projektu FRAM je také celá řada expertních a analytických studií, které dosud v Evropě chyběly. Podle mých informací se Evropská komise velmi zajímá o výstupy z tohoto projektu, který může být použitelný k celé evropské strategii ke zdravému a aktivnímu stárnutí,“ říká Ludmila Vostřáková.

Konference se zúčastnila i řada zahraničních hostů, mj. z Nizozemska, kde se také čeští experti inspirovali příkladem velmi dobré zdravotní péče a podpory seniorů na komunitní úrovni.

Konference potvrdila, že cílem současné evropské strategie v tomto oboru je nejen poskytování kvalitní dlouhodobé péče seniorům, ale zejména zajištění jejich zdravého a aktivního stárnutí, jednoho z podstatných předpokladů k tomu, aby senioři mohli i v pozdním věku setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí – za podpory zdravotních a sociálních služeb.

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?