Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Závěr komise: Mediální prezentace případů ZZS HMP neodpovídala skutečnosti

Vytvořeno: 2. 7. 2014 Poslední aktualizace: 2. 7. 2014

 

 

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, na základě opakovaných zpráv představitelů pražské záchranné služby o hodiny trvajících převozech a problematickém umisťování akutních pacientů, svolal komisi nezávislých odborníků, aby posoudila zacházení s pacienty v konkrétních případech. Ministr Němeček položil Komisi jasně formulované dotazy. Na jednání byly přizvány všechny strany, kterých se konkrétní kauzy dotýkají, aby přednesly své argumenty. (Seznam členů Komise i přizvaných účastníků jednání je součástí této tiskové zprávy jako příloha, stejně tak jako otázky ministra zdravotnictví a odpovědi Komise).

„Vítám jasné závěry Komise. Jednoznačně z nich vyplývá, že mediální prezentace případů tak, jak jí poskytli novinářům jednotliví představitelé Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, neodpovídala skutečnosti. Nedošlo tedy k ohrožení pacientů, ale k nezodpovědnému znepokojování lidí. Vyzývám dotyčné pracovníky, kteří jsou zodpovědní za takovou prezentaci konkrétních případů v médiích, aby přestali vyvolávat strach veřejnosti ohledně dostupnosti akutní zdravotní péče a zneužívat pacienty v mediální kampani sloužící evidentně zcela jiným cílům, než jsou zájmy pacienta. V úterý se setkám s pražským primátorem Hudečkem a budeme dále řešit problematiku akutního příjmu v Praze, především pak možnosti navýšení počtu intenzivních lůžek. Po dnešním jednání Komise velice oceňuji korektní přístup zástupkyně Magistrátu hlavního města Prahy při práci Komise,“ komentoval závěry komise ministr Svatopluk Němeček.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?