Zásoby a plánované dodávky antibiotik v tabletové i sirupové formě pro sezónu respiračních onemocnění jsou dostatečné, další jednání s distributory a držiteli licence nadále probíhají

Vytvořeno: 26. 10. 2023 Poslední aktualizace: 26. 10. 2023

Od konce srpna dorazilo do Česka přes 200 tisíc balení penicilinu v tabletové i sirupové formě. Dalších více než 200 tisíc balení dle informací od držitelů licence dorazí do konce listopadu. Dostatek je i dalších antibiotik. Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP zároveň připravuje sadu doporučení určených praktickým lékařům pro dospělé, děti i dorost, jak postupovat při preskripci antibiotik.

Ve čtvrtek 26. října proběhlo další pravidelné jednání pracovní skupiny pro dostupnost léčiv za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví, velkodistributorů léčiv, prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse, předsedy Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP Milana Trojánka a praktické lékařky pro děti a dorost Miroslavy Kuglerové.

I nadále platí, že každý pacient v České republice dostane účinnou antibiotickou léčbu a do České republiky budou i v následujících měsících nadále průběžně zaváženy další dodávky antibiotik v dostatečném množství.

„Spolu s ministrem pravidelně jednáme s výrobci léčiv, držiteli licence, distributory a všemi dalšími aktéry lékového trhu a pracujeme na zajištění dodávky léčiv v dostatečném množství. Situace se stabilizuje a dostává se postupně do normálního stavu. Dorazí rovněž mimořádné dodávky penicilinu zemí EU,” řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Výrazné situace v dostupnosti léků potvrdil i prezident České lékárnické komory Aleš Krebs, který upozornil i na možnost záměny účinné látky po dohodě s lékařem a pacientem přímo v lékárně. “Zejména u tabletových forem penicilinu nezaznamenáváme zásadní problém. V případě lokální nedostupnosti předepsaného léku je lékárník obvykle schopen situaci řešit přímo v lékárně, kontaktovat lékaře a dohodnout jeho záměnu, aby pacient nemusel pendlovat mezi lékárnou a ordinací,” uvedl prezident České lékárnické komory.

V České republice zároveň funguje spolupráce mezi zástupci Subkomise pro antibiotickou politiku, jednotlivých nemocnic a ordinací, která napomáhá ideální preskripční praxi. Ta vede k optimální antibiotické léčbě dostupnými léčivy.

„Ve FN Motol jsme společně s dětským urgentním příjmem a všemi dotčenými odbornostmi připravili doporučení, jak postupovat v respirační sezóně i v případě potenciálního nedostatku vybraných antibiotik. V rámci doporučení jde především o úzkospektrá antibiotika, která jsou účinná, bezpečná a nezvyšují problém antibiotické rezistence. Rovněž Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP ve věci antibiotické preskripce v nejbližší době vydá sadu doporučení pro lékaře v primární péči, jak postupovat při potenciálním výpadku konkrétního léčiva,“ uvedl Milan Trojánek, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LFUK a FN Motol a předseda Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP.

 „S nastávající respirační sezónou oceňuji dostupnost antibiotik, nicméně je třeba dodat, že respirační onemocnění v tomto období jsou primárně virového původu, která ve většině případů není potřeba léčit antibiotiky. Důležitá je správná diagnostika a následně cílená a racionální antibiotická preskripce. Oceňuji proto spolupráci s odborníky a jejich doporučení jak postupovat při správné antibiotické preskripci a potenciálním výpadku konkrétních léčiv. A samozřejmě všem doporučuji očkovat se proti chřipce,“ doplnila Miroslava Kuglerová, praktická lékařka pro děti a dorost z Libčic nad Vltavou.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?