Zásadní opatření na ochranu obyvatel v souvislosti s hrozbou pandemie chřipky A(H1N1)

Vytvořeno: 15. 6. 2009 Poslední aktualizace: 15. 6. 2009

S ohledem na vývoj celosvětové epidemiologické situace výskytu nového viru A/H1N1 a zvýšení pandemického ohrožení na stupeň 6 Světovou zdravotnickou organizací se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo učinit návrh kroků vedoucích k zajištění co možná nejvyšší ochrany a bezpečnosti obyvatel. Veškerá opatření vycházejí z doporučení odborníku, Světové zdravotnické organizace, z doporučeného postupu přijatého na Radě EU a z pandemického plánu.


„Hlavním navrhovaným opatřením je zajištění rezervace výroby a v případě potřeby dodání zásob 5-ti milionů dávek účinné pandemické vakcíny na ochranu obyvatelstva,“ říká Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví a dodává, „oslovili jsme všechny čtyři výrobce a nyní probíhá výběrové řízení na jejich dodávku, následné uzavření kontraktu nebude znamenat automaticky nákup vakcín proti současné chřipce, ale bude se vztahovat na jakýkoliv pandemický kmen v budoucnosti.“ 


Dalším klíčovým opatřením je zajištění dalšího zvýšení zásob účinného antivirotika Relenza, u kterého není předpoklad vzniku rezistence, pro dalších 5 % populace, tedy navýšení na 25 %. V případě propuknutí pandemie toto množství vystačí do doby, než bude možné zahájit plošnou vakcinaci. Doplňujícím opatřením je navýšení zásob o 5 milionů injekčních stříkaček a jehel.


O postupu byla na dnešním jednání informována vláda. Nyní se bude návrhem zabývat Bezpečnostní rada státu. Pokud opatření schválí, projedná jej na nejbližším následujícím zasedání vláda.


„Celkové náklady všech opatření odhadujeme zhruba na 370 milionů korun pro tento i příští rok. Tato ekonomicky nákladná opatření na hrozící pandemii chřipky mohou pozitivně ovlivnit dopady na zdraví obyvatel České republiky a vedle toho i zabránit podstatně rozsáhlejším ekonomickým ztrátám, ke kterým by v případě nepřijetí včasných preventivních opatření mohlo dojít,“ uvedl Michael Vít, hlavní hygienik. „Vážnost situace si velmi dobře uvědomují i ostatní státy EU, které již uskutečnily nebo zahájily přípravu obdobných opatření,“ doplnil Michael Vít.


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


Originální verze tiskové zprávy – viz níže „Přílohy“

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?