Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním dostal ve Sněmovně zelenou a míří k podpisu prezidenta republiky

Vytvořeno: 5. 3. 2020 Poslední aktualizace: 5. 3. 2020

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním z dílny Ministerstva zdravotnictví, jež vrátil Senát Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, včera schválila v širším senátním znění Poslanecká sněmovna. Na základě pozměňovacího návrhu dochází k rozšíření odškodnění o bolestné a náhradu ztráty na výdělku. Návrh nyní míří k podpisu prezidenta republiky.

Návrh zákona, který Sněmovna schválila na konci loňského roku ve třetím čtení představuje právní úpravu, která odpovídá na dlouhodobý požadavek odborné i laické veřejnosti. Cílem tohoto návrhu zákona je řešit nepříznivý právní stav, který neobsahuje žádný právní titul, na základě kterého by se osoba, které vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování, mohla úspěšně domoci odškodnění této újmy. Současně návrh upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví jí blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování.

„V rámci projednávání tohoto návrhu na půdě Senátu došlo k přijetí pozměňovacího návrhu, v jehož znění Senát návrh zákona Poslanecké sněmovně vrátil. Tento pozměňovací návrh rozsah náhrady újmy rozšířil tak, že vedle „ztížení společenského uplatnění“ byla doplněna o „vytrpěné bolesti“ a „ztrátu na výdělku“, pokud dojde následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného. S tímto návrhem včera souhlasila i Sněmovna,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát, který uložil povinnost nechat se naočkovat a tím přispět k budování kolektivní imunity populace v České republice, která je významným předpokladem účinné prevence šíření infekčních nemocí, a tedy ochrany veřejného zdraví v České republice.

„Přesto, že případů újmy způsobené povinným očkováním je minimum, nelze je zcela vyloučit. Považuji proto za velmi důležité, abychom dotčeným rodinám pomohli. Odškodnění by také mohlo otupit hrany a přinést záruky těm, kteří se očkování obávají. Pevně věřím, že také přispěje k větší míře proočkovanosti,“ dodal ministr.

Odškodnění bude vypláceno podle předlohy do půl roku od doručení žádosti, v případě, že není chyba na straně očkujícího lékaře nebo výrobce vakcíny. Maximální výše náhrady není stanovena. Ministerstvo zdravotnictví je připraveno postupovat podle občanského zákoníku a podrobnosti stanovit prováděcí vyhláškou, ve které bude definovat k jednotlivým druhům očkování typickou újmu a dobu, ve kterém nastává, a to na základě odborného medicínského posouzení. Jedná se o standardní model, který se užívá v zahraničí. Ministerstvo se na něm shodlo s odbornými společnostmi i občanskými sdruženími. Při posouzení složitých případů bude v rámci posuzování žádosti pomáhat odborná komise.

Výše zmínění prováděcí vyhláška byla včera schválena vedením Ministerstva zdravotnictví. Vyhláška stanoví následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, včetně doby, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?