Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii covid-19 umožní Ministerstvu zdravotnictví vydávat některá opatření i bez nutnosti nouzového stavu

Vytvořeno: 15. 2. 2021 Poslední aktualizace: 15. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví předložilo vládě ČR zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19. Dokument upravuje podmínky pro zavádění protiepidemických opatření, která jsou nutná pro zvládání epidemie covid-19. Ministerstvo zdravotnictví tak bude moci nařídit mimořádná opatření s celostátní působností, a to i bez nutnosti nouzového stavu.

Za účelem ukončení epidemie covid-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku tak může Ministerstvo zdravotnictví nařídit mimořádná opatření s celostátní působností, kterými přikáže určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže a omezí určité činnosti nebo služby, které by mohly přispět k šíření epidemie covid-19. Týká se to např. omezení služeb, zákazu konání hromadných akcí, omezení výuky, omezení veřejné dopravy a nebo příkazu poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních.

„Nový zákon umožní Ministerstvu zdravotnictví vydat mimořádná opatření celorepublikového charakteru v širším rozsahu, než dosud umožňuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Dokument zároveň zohledňuje, že opatření budou zavedena pouze v rozsahu nezbytně nutném a na nezbytně nutnou dobu. Zároveň je zde pojistka, že opatření budou podléhat schválení vládou ČR,“ vysvětluje podrobnosti zákona ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Dokument vzniká jako doplnění zákona o ochraně veřejného zdraví, který nezahrnuje dostatečné a adekvátní nástroje pro zvládání tak mimořádné a závažné situace, kterou je současná epidemie onemocnění covid-19. „Smyslem navrhovaného zákona je právně ukotvit opatření, která v rámci řešení epidemie covid-19 vydáváme jako krizová podle krizového zákona. Díky tomu je možné vydávat opatření, ke kterým jsme dosud potřebovali nouzový stav,“ objasňuje podstatu zákona ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Klíčem ke zvládnutí aktuálně nepříznivé epidemické situace je zavedení účinných protiepidemických opatření a jejich důsledné dodržování. Již v minulosti jsme se přesvědčili, že jen díky opatřením je možné omezit kontakty a tím i zlepšit epidemickou situaci a zároveň snížit zátěž zdravotního systému,“ dodává ministr zdravotnictví.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?