Zákon o elektronizaci zdravotnictví míří v Poslanecké sněmovně k závěrečnému projednání

Vytvořeno: 16. 6. 2021 Poslední aktualizace: 16. 6. 2021

Poslanecká sněmovna dnes ve druhém čtení podpořila vládní návrh zákona připravený Ministerstvem zdravotnictví a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR o elektronizaci zdravotnictví. Zákon si klade za cíl definovat základní pravidla a architekturu, díky kterým bude možné elektronizaci agend zdravotnictví legislativně podložit.

Navrhovaný zákon obsahuje zejména základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví a definice souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace. „Zákon o elektronizaci zdravotnictví považuji do konce volebního období za jednu ze svých priorit. Jsem proto rád, že dnes prošel druhým čtením a míří k závěrečnému projednání. Jsme zase blíž elektronické komunikaci mezi pacientem a lékařem a lékaři navzájem,“ zmiňuje důležitost zákona ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jádrem systému jsou tři kmenové zdravotnické registry – Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb, Kmenový registr zdravotnických pracovníků a Kmenový registr pacientů. Ty budou propojeny v jeden bezpečný komunikující neveřejný celek s jasně nastaveným oprávněním jej využívat zákonem nastaveným okruhem oprávněných osob, ve stanoveném rozsahu, a to se zachováním zásadních principů ochrany osobních údajů. Předložený vládní návrh zákona přináší minimalizovanou, ale robustní základnu elektronického zdravotnictví, zároveň ale nijak nelimituje budoucí rozvoj služeb elektronického zdravotnictví pomocí řady poskytovatelů a dodavatelů. „Schválením se otevírá možnost legislativně podložené cesty k masivní elektronizaci agend zdravotnictví. Jedná se o cestu, která měla být otevřena již před mnoha lety. Pandemie nám jasně ukázala, jak je takzvaný eHealth důležitý. Všichni víme, jakou strategickou úlohu sehrál eRecept, a to je vlastně jen jedna z aplikací, částí, plně funkčního eHealth,“ dodává ministr Vojtěch.

Zákon zároveň nabídne k bezplatnému využití vlastní resortní nástroje k přístupu oprávněných osob k Integrovanému datovému rozhraní, kterými jsou resortní systémové a osobní certifikáty. Poskytne také důvěryhodné resortní služby, kterými mohou být resortní zaručená elektronická časová razítka či služby vzdáleného použití resortních zaručených elektronických pečetí nebo vydávání resortních podpisových certifikátů pro zaručený elektronický podpis.

Návrh zákona nepředpokládá vznik žádných centrální úložišť zdravotnické dokumentace. Počítá naopak s vytvořením jedné z centrálních služeb elektronického zdravotnictví, kterou budou služby výměnné sítě. Jedná se o státem garantovaný systém pro předávání kopií zdravotnické dokumentace a výpisu z ní, a to v elektronické podobě prostřednictvím bezpečného šifrovaného komunikačního kanálu. Ten budou oprávněni využívat pouze poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny k plnění jejich povinností podle právních předpisů, zejména zákona o zdravotních službách či zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o proces, který již nyní v souladu s citovanými předpisy probíhá, návrh zákona však nastavuje nový bezpečný státem garantovaný komunikační kanál.

V návrhu zákona se počítá také s rozšířením práv pacientů, zajištění jejich přístupu ke všem údajům o nich vedených v Integrovaném datovém rozhraní resortu cestou Portálu elektronického zdravotnictví či zavedení možnosti získat výpis z údajů o nich vedených v Integrovaném datovém rozhraní prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?