Základní parametry úhradové vyhlášky pro rok 2014

Vytvořeno: 12. 11. 2013 Poslední aktualizace: 12. 11. 2013

Úhradová vyhláška pro rok 2014 počítá s výdaji na zdravotnictví ve výši 235 miliard korun. Do příjmů je promítnut růst plateb za státní pojištěnce o 4,7 miliardy Kč a také zhruba šestimiliardový růst na straně výběru z pojistného, který je modelován na základě říjnové predikce vývoje ekonomiky Ministerstva financí ČR. „Ke stabilizaci veřejného zdravotnictví jsme z mého pohledu udělali maximum. Došlo k navýšení plateb za státní pojištěnce poprvé po čtyřech letech. Zajistili jsme, aby toto navýšení platilo již v posledních dvou měsících letošního roku. Jednáme o bezúročné půjčce pro VZP, kde vláda zatím schválila 700 milionů korun.  O dalších prostředcích ve výši 1 miliardy budeme ještě jednat. Za současné politické situace tyto kroky v průběhu několika málo měsíců skutečně považuji za maximum možného,“ říká Martin Holcát, ministr zdravotnictví. Podle jeho slov ale ani takové navýšení prostředků do segmentu zdravotnictví nezajistí dostatek financí, které by byly nutné k pokrytí všech požadavků, které vůči ministerstvu jednotlivé segmenty zdravotnictví vznesly. „Pro uspokojení všech bychom potřebovali dalších víc než 50 miliard korun. To je pochopitelně suma zcela nereálná. I proto je úhradová vyhláška pro příští rok výsledkem kompromisu. Mohu ovšem s čistým svědomím prohlásit, že oproti restriktivnímu roku 2013 si polepší všechny segmenty zdravotnictví,“ uzavírá Martin Holcát. Ministr také připomněl, že úhradová vyhláška je používána až v případě, kdy se jednotlivá zařízení či celé segmenty nejsou schopny dohodnout s pojišťovnami přímo. Například letos se s pojišťovnami takto dohodli praktičtí lékaři a gynekologové. Ministerstvo zdravotnictví bude také trvat na tom, aby byla úhradová vyhláška promítnuta do zdravotně-pojistných plánů pojišťoven.

 

Růst v jednotlivých segmentech viz grafy a tabulka níže

 • Významná pomoc segmentům, kde jsou finanční problémy (lázně, dětská psychiatrie, nemocnice – akutní lůžková péče)
 • Sjednocování základních sazeb mezi pojišťovnami – nastavení rovných pravidel pro pojišťovny
 • Respektování dohody v segmentech, kde dohoda nastala (praktičtí lékaři a gynekologové)

 

Zohlednění nálezu ústavního soudu

 • Ústavní soud nezakázal regulaci, pouze se vymezil proti stávajícímu provedení
 • Transparentnost a předvídatelnost – zdravotní pojišťovna nebude moci uplatnit regulaci, jestliže předem nezveřejní veškeré potřebné parametry
 • Hodnota bodu vždy nad úrovní nákladů – hodnota bodu nebude skokově padat při překročení regulace, ale bude se velmi pozvolna snižovat
 • Slabší regulace preskripce léků a vyžádané péče – nově bude regulace plynulá, poskytovatel nenarazí nad určitou úroveň na pevný strop, se zvyšujícím se počtem pacientů bude regulace navíc proporcionálně růst
 • V případě prokazatelného poskytnutí neodkladné péče se regulace neuplatní
 • Úhradová vyhláška již nebude řešit vztah pojišťovny s nesmluvním zařízením, jelikož úhradová vyhláška se má z definice zabývat pouze případy, kdy má zařízení smlouvu s pojišťovnou

 

Nemocnice

 • V oblasti akutní lůžkové péče stále udržován princip platby za produkci a užívání mechanizmu DRG
 • Zjednodušení mechanizmu úhrad nemocnicím – snížení segmentace a tím roztříštěnosti úhrad
 • Zjednodušení výpočtu úhrady
 • Sjednocení úhrad za ambulantní péči v nemocnicích a mimo nemocnice
 • Sjednocení základní sazby v pro jednotlivé pojišťovny v každé nemocnici

 

Vývoj úhrad v jednotlivých segmentech péče

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?