Zákaz kouření zvyšuje tržby v restauracích, na Liberecku v nich utrácí víc téměř třetina obyvatel

Vytvořeno: 20. 9. 2017 Poslední aktualizace: 20. 9. 2017

Čím méně se v restauracích kouří, tím více se v nich konzumuje. A většině obyvatel kraje tento trend nevadí, naopak některé nekuřáky dokonce motivuje s kouřením přestat – ve městech častěji než na vesnicích, u mladé generace více než u jejich rodičů. Tyto a další závěry přinesl exkluzivní průzkum Ministerstva zdravotnictví ČR, který v uplynulých týdnech zmapoval názory obyvatel Libereckého kraje na nový tzv. protikuřácký zákon.

Česká republika se stala jednou z posledních zemí Evropské unie, která přijala protikuřáckou legislativu. Odborníci na závislosti nový zákon vítají. Téměř každé páté úmrtí u nás je spojeno s kouřením. Riziko se však netýká pouze aktivních kuřáků, ale i jejich okolí.

 

Počet mladých kuřáků v České republice patří k nejvyšším ze zemí Evropské unie. Přesto se tzv. protikuřácký zákon, který chrání nejen nekuřáky před zdraví nebezpečným cigaretovým kouřem, těší největší podpory právě u mladé generace ve věku 18 až 26 let. Ani mezi staršími lidmi však není kritiků mnoho. Pouze tři z deseti respondentů z Libereckého kraje uvedli, že nová pravidla vnímají negativně. Hlavními příznivci regulace jsou lidé s vysokoškolským vzděláním a obyvatelé měst. Nižší podporu nové legislativně naopak dávají najevo lidé z venkova.

Čistý vzduch láká hosty

Obavy z menší míry konzumace v zařízeních spadající pod nový zákon se ukazují jako mylné. Více než polovina obyvatel (53 %) kraje svou míru konzumace v restauracích, barech a hospodách nezměnila. Čistý vzduch naopak vybízí obyvatele Libereckého kraje ke konzumaci větší – 29 % z nich konzumuje více než předtím.

„Průzkum mezi občany v Libereckém kraji jen potvrzuje výsledky předešlých průzkumů z Jihomoravského, Královehradeckého a Moravskoslezského kraje. Opět se také ukázalo, že zákaz kouření nemá v restauracích žádný negativní vliv na jejich návštěvnost, spíše naopak,“ říká k výzkumu náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Podle průzkumu zvažuje každý čtvrtý kuřák, že svůj zlozvyk omezí či se ho úplně zbaví. V Libereckém kraji je hned několik možností, kde odborníci závislým na tabáku pomohou k zdravějšímu životnímu stylu. Pomoc odborníků lze nalézt například v centru pro závislé na tabáku při plicním oddělení Krajské nemocnice Liberec nebo na plicní ambulanci při Nemocnici s poliklinikou v České Lípě.

Ochrana nekuřáků

Česká republika tento rok, jako jedna z posledních zemí v Evropské unii, přijala zákon omezující kouření ve vnitřních prostorách restaurací, hospod, barů a dalších zařízení. Vnímání této novinky chránící především nekuřáky a zaměstnance podniků od pasivního kouření, ale v konečném důsledku i samotné kuřáky, měl za cíl zjistit průzkum, který si nechalo zpracovat Ministerstvo zdravotnictví. Průzkum probíhal na začátku září na reprezentativním vzorku 496 obyvatel Libereckého kraje z on-line panelu společnosti IPSOS.

Informace k akci Poslední típnutí v Liberci

Datum: středa 20. září 2017

Čas: 13:00–16:00

Místo: Náměstí Dr. Edvarda Beneše, Liberec

 

Hosté:

 • Lenka Kostelecká, Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotních služeb
 • Vladimír Valenta, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Hlavní hygienik ČR v letech 2012-2016 (přítomen od 14:00 do 14:45)
 • Ivana Kučerová, Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (přítomna od 14:00 do 14:45)
 • Milada Šípková, Centrum pro závislé na tabáku při plicním oddělení Krajské nemocnice Liberec
 • Daniela Jansiková, Státní zdravotní ústav, Centrum podpory veřejného zdraví dislokované pracoviště Liberec
 • Jana Hauzerová, krajská protidrogová koordinátorka (začátek road-show)

 

Co se na akci dozvíte:

 • Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
 • Co na něj říkají obyvatelé Libereckého kraje
 • Jaké změny v souvislosti s novým zákonem zmapovali krajští hygienici
 • Proč a jak přestat kouřit
 • Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat

 

Kde hledat pomoc:

 • Plicní ambulance

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Pukryňova 1849
470 77 Česká Lípa
tel.: 487 954 392

 • Plicní oddělení

Krajská nemocnice Liberec
Jablonecká 14
460 01 Liberec
tel.: 485 312 871

Akcí bude provázet moderátor Martin Kraus.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví́ ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností́, e-mail: tisk@mzcr.cz
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?