Zákaz kouření na Plzeňsku neměl na tržby restaurací ani rušení nočního klidu žádný negativní vliv

Vytvořeno: 27. 9. 2017 Poslední aktualizace: 27. 9. 2017

Zákon chránící nekuřáky v restauracích, barech a hospodách je v účinnosti 119 dní. V Plzeňském kraji zatím „protikuřák“ slaví úspěch. Téměř 70 % obyvatel kraje nemá s novou regulací problém, každý třetí respondent dokonce konzumuje více. Ve sledovaném období překvapivě klesl i počet rušení nočního klidu. Tyto a další závěry vyplývají z exkluzivního průzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR. Výsledky šetření byly uveřejněny při příležitosti konání osvětové kampaně „Poslední típnutí“ před Obchodním centrem Plzeň.

Česká republika se stala jednou z posledních zemí Evropské unie, která přijala protikuřáckou legislativu. Odborníci na závislosti nový zákon vítají. Téměř každé páté úmrtí u nás je spojeno s kouřením.  Riziko se však netýká pouze aktivních kuřáků, ale i jejich okolí.

 

 

Kouření už není „cool“

Počet mladých kuřáků ve věku od 18 do 26 let v České republice patří mezi nejvyšší v Evropské unii. Situace se však může již brzy změnit. Podle výsledků exkluzivního průzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR totiž obliba cigaret mezi mladými v Plzeňském kraji klesá. Mezi respondenty se „protikuřácký“ zákon těší největší podpoře právě v této věkové skupině.  Ani mezi staršími lidmi však není kritiků mnoho. Pouze tři z deseti uvedli, že nová pravidla vnímají negativně. Regulaci obecně podporují lidé s vysokoškolským vzděláním a obyvatelé měst. Méně zastánců má pak nový zákon zejména na venkově.

 

 

Bez kouře více chutná

Obavy z menší míry konzumace v restauracích, barech a hospodách se po skoro čtyřech měsících ukazují jako chybné. Více než polovina obyvatel (54 %) kraje svou míru konzumace v restauracích, barech a hospodách nezměnila. Čistý vzduch naopak láká obyvatele Plzeňské kraje k vyšší konzumaci – 27 % dotázaných dne spořádá více než předtím.

„Výsledky průzkumu v Plzeňském kraji jsou pozitivní, zejména kvůli tomu, že podle něj obliba cigaret mezi mladými lidmi v kraji klesá a zároveň tato věková skupina nejvíce podporuje tzv. protikuřácký zákon. Opět se také ukázalo, že zákon má pozitivní vliv na návštěvnost restaurací,“ vysvětluje náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

 

 

Zatímco nekuřáci se mohou těšit z čistého vzduchu, nová legislativa podle průzkumu pomáhá i kuřákům. Z šetření vyplývá, že každý čtvrtý kuřák plánuje kvůli „protikuřáku“ svůj zlozvyk omezit, nebo se ho úplně zbavit.  V Plzeňském kraji mohou kuřáci vyhledat odbornou pomoc například v centru pro závislé na tabáku při Fakultní nemocnici Plzeň nebo se bezplatně informovat o boji se závislostí na Národní lince pro odvykání kouření (tel.: 800 350 000), kterou zřizují odborníci z České koalice proti tabáku.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v současné době realizuje osvětovou kampaň „Poslední típnutí“, která po Brně, Ostravě, Hradci Králové a Liberci zavítá ve středu 27. září také do Plzně. U edukativního stanu před Obchodním centrem Plzeň se budou moci lidé od 13:00 do 16:00 informovat o problematice spojené s tzv. protikuřáckým zákonem.

Počty případů rušení nočního klidu mírně klesly

Kritici nové legislativy často varovali před zvýšením počtu případů rušení nočního klidu. To měli zapříčinit hosté, kteří jsou nově nuceni kouřit venku. Podle mluvčí Městské policie Plzeň Jany Pužmanové však počet oznámení rušení nočního klidu od června do srpna letošního roku oproti předešlému roku mírně klesl.

Zatímco od června do srpna roku 2016 řešili plzeňští strážníci 92 oznámení rušení nočního klidu, v roce 2017 to bylo už jen 69. Nutno podotknout, že tato čísla se netýkají pouze oznámením vztahující se kuřáky před hospodami, ale také například na hlasitou hudbu vycházející z podniků.

 

 

Informace k akci Poslední típnutí v Liberci

Datum: středa 27. září 2017

Čas: 13:00–16:00

Místo: před Obchodním centrem Plzeň (Rokycanská 1424/128)

 

Hosté:

 • Petra Richterová, Státní zdravotní ústav, Regionální pracoviště podpory zdraví v Plzni
 • Lenka Luhanová, Státní zdravotní ústav, Regionální pracoviště podpory zdraví v Plzni
 • Štěpánka Břízová, centrum pro závislé na tabáku, Fakultní nemocnice Plzeň
 • Jana Hejdová, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
 • Miroslava Šteklová, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

 

Co se na akci dozvíte:

 • Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
 • Co na něj říkají obyvatelé Plzeňského kraje
 • Jaké změny v souvislosti s novým zákonem zmapovali krajští hygienici
 • Proč a jak přestat kouřit
 • Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat

 

Kde hledat pomoc:

 • Centrum pro závislé na tabáku

Klinika pneumologie a ftizeologie

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 13

305 99 Plzeň

tel.: 377 402 411

 • Národní linka pro odvykání kouření

Česká koalice proti tabáku

tel.: 800 350 000

 

Akcí bude provázet Eva Šimčíková, moderátorka Hitrádia Orion.

Ochrana nekuřáků

Česká republika tento rok, jako jedna z posledních zemí v Evropské unii, přijala zákon omezující kouření ve vnitřních prostorách restaurací, hospod, barů a dalších zařízení. Vnímání této novinky chránící především nekuřáky a zaměstnance podniků od pasivního kouření, ale v konečném důsledku i samotné kuřáky, měl za cíl zjistit průzkum, který si nechalo zpracovat Ministerstvo zdravotnictví. Průzkum probíhal na začátku září na reprezentativním vzorku 515 obyvatel Plzeňského kraje z on-line panelu společnosti IPSOS.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví́ ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností́, e-mail: tisk@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?