Zájem o dotace pro zubaře a praktické lékaře nadále roste

Vytvořeno: 23. 6. 2020 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Zájem o dotace z programů zaměřených na podporu zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i pro děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb nadále narůstá. Do různých krajů republiky tak jen od začátku roku 2020 putují schválené dotace pro devět zubařských ordinací a čtrnáct ordinací praktického lékaře. Celkově již ministerstvo podpořilo 92 lékařských ordinací v celkové výši téměř 57 milionů korun.

„Postupně se nám daří vyplňovat prázdná místa na mapě, kde chybí zubaři a praktičtí lékaři. Zároveň vidíme, že jejich zájem o příspěvek neustále stoupá,“ vyjádřil spokojenost ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 30 dotací v celkové výši téměř 35 milionů korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 62 dotací v souhrnné hodnotě skoro 22 milionů korun.

Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc korun za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat konkrétní podmínky programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např. minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně. „Cílem je podpořit péči takzvaně na pojišťovnu. Podle informací z terénu, je právě péče takzvaně „za cash“ hlavní problém nedostupné zubní péče,“ doplnil ministr.

Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti zubařské péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.

V roce 2020 byly schváleny dotace pro zubařské ordinace ve Svitavách, Novém Boru, Turnově, Volyni, Žďáru nad Sázavou, Strakonicích, Holoubkově, Holešově a ve Šlapanicích.

Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.

Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určena na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta v maximální výši 250 tisíc korun a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře rovněž v maximální výši 250 tis. korun. Celková výše jednorázové dotace z dotačního programu pro praktické lékaře je 500 tisíc korun. Na dotační program je vyčleněno každý rok cca 8 milionů korun.

Žádost o poskytnutí dotace mohou předložit právnické nebo fyzické osoby, které začaly poskytovat v předchozích 5 měsících před podáním žádosti zdravotní služby v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 30 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby. Dne 1.4. 2020 došlo k aktualizaci dotačního programu. Hlavní úprava spočívala v aktualizaci oblastí, do kterých bude dotace směřována. Ta vychází z analýzy VZP, která vytvořila tzv. zónaci oblastí se zhoršenou dostupností zdravotních služeb.

Dotace pro ordinace praktických lékařů schválené v roce 2020 poputují do Zásady, Broumova, Kácova a Čestína, Loktu, Český Těšín, Liběšice, Litoměřic, Týnu nad Vltavou, Štěpánkovic, Brno-Píšť, Vrdy-Dolní Bučice, Liberec, Vsetín a Turnov.

Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?