Zabrání poslanci zvýšení spoluúčasti pacientů u zdravotnických prostředků?

Vytvořeno: 12. 7. 2018 Poslední aktualizace: 12. 7. 2018

Datum vydání: 12. 7. 2018
Zdroj: lidovky.cz 
Autor: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch


Když před rokem Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, která určovala nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků, zdálo se, že Ministerstvo zdravotnictví má dostatek času na to, aby připravilo nová pravidla. Příprava však byla bývalým vedením ministerstva podceněna a já jsem přišel v situaci, kdy nebyl sepsán a s odbornou veřejností prodiskutován jediný paragraf. Urychleně jsme ustavili nebývale širokou pracovní skupinu složenou ze zástupců ministerstva, odborné společnosti, profesních komor, pojišťoven a pacientů, která na přípravě nové regulace začala intenzivně pracovat. A výsledek byl na světě už po třech měsících. Novelu schválila vláda a nyní je v rukou poslanců zdravotního výboru. Věřím, že v žádném případě nepřipustí negativní důsledky, které by nastaly od ledna příštího roku v případě jejího nepřijetí. Zdravotní pojišťovny vyčíslily dopad absence pravidel růstem nákladů až dvě miliardy korun ročně. A co hůř, u velké části zdravotních pomůcek, jako jsou vozíky, berle či chodítka, by razantně vzrostla i spoluúčast pacientů, což je zejména u některých sociálně ohrožených skupin jen těžko představitelné. Také by samozřejmě došlo k úplnému chaosu při zařazování nových produktů do úhrad. To skutečně nemůžeme dopustit.

Náš návrh prošel velmi zevrubnou odbornou diskusí, ať již s odborníky z oblasti medicínské, tak především se zástupci pacientů. A je výsledkem širokého konsenzu. Obsahuje nejen nový a aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity, ale také nástroje, s jejichž pomocí bude možné pružně reagovat na aktuální situaci na trhu. Nově tak zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako je tomu dnes. Díky tomu se hrazený zdravotnický prostředek dostane k pacientům mnohem rychleji. Jejich seznam bude navíc Státní ústav pro kontrolu léčiv měsíčně zveřejňovat. Pojištěnec se tedy vždy transparentně dozví, jaké výše úhrady jsou pro jednotlivé varianty zdravotnických prostředků nastaveny. To je skutečně velmi výrazný posun oproti současnému nepřehlednému stavu, který byl v zásadě tím hlavním důvodem, proč Ústavní soud zrušil původní právní úpravu. Kromě toho prakticky všechny položky, které jsou dnes hrazeny ve výši 75 procent z ceny, protože nemají v zákoně vlastní úhradovou skupinu, budou doplněny a pacienti tak mohou dosáhnout na jejich plnou úhradu. Předpokládáme, že celková spoluúčast pacienta poklesne o stovky milionů korun oproti situaci, kdy by nová právní úprava nebyla přijata. 

Jsem přesvědčen, že tato nová pravidla jsou jednou z nejdůležitějších změn zákona o veřejném zdravotním pojištění ve prospěch pacientů za několik posledních let. Věřím proto, že poslanci ani následně senátoři nepřipustí hrozící dramatický scénář a do konce roku novelu přijmou. Potřeby pacientů musí v tomto případě jednoznačně převážit nad politikou.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?