Za první měsíc systém přijal přes čtyři milióny eReceptů

Vytvořeno: 1. 2. 2018 Poslední aktualizace: 1. 2. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Již měsíc funguje systém elektronické preskripce plynule, zcela bez problémů a s výraznou výkonovou rezervou. Celkem bylo za leden roku 2018 předepsáno 4,4 miliónů receptů a vydáno 3,9 miliónů, tj. týdně je předepsáno přibližně milion receptů. Z celkového počtu receptů v ČR je 80 % předepisováno v elektronické podobě.

První měsíc fungování ukázal, že systém funguje dobře, přihlášeni jsou téměř všichni lékaři a většina receptů v ČR se již předepisuje elektronicky. Jakýkoliv odklad povinnosti by tak v tuto chvíli neměl žádný smysl. Ministerstvo nyní intenzivně pracuje na slíbených funkcionalitách, jako je lékový záznam, které předchozí vedení resortu nezvládlo připravit. Lékový záznam by měl být součástí eReceptu od roku 2019,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V pondělí 29. ledna padl rekord v počtu předepsaných eReceptů za jeden den, lékaři jich předepsali celkem 256 tisíc. Statistiky ukázaly, že se nejvíce předepisuje vždy v pondělí. Celkem bylo vydáno 5,2 miliónů položek na eReceptu. Za leden bylo provedeno více než 19 miliónů transakcí mezi Centrálním uložištěm elektronických receptů a koncovými systémy lékařů a lékárníků a průměrná odezva mezi nimi se pohybovala v jednotkách sekund. 

K 31. lednu Státní ústav pro kontrolu léčiv vyřídil 43 136 žádostí lékařů (včetně stomatologů), dalších 2 941 čeká na ověření u České lékařské komory. SÚKL eviduje celkem 26 651 aktivně elektronicky předepisujících lékařů. Ke konci ledna si o přístupové údaje zažádalo 58 lékařů.

Rok 2017 se v celkové bilanci počtu lékařů, kteří ukončili svou činnost, nijak dramaticky neliší od předchozích let. Z analýzy, kterou Ministerstvo zdravotnictví provedlo, je zřejmé, že v roce 2017 nedošlo k žádnému masivnímu ukončování činnosti lékařů, a to ani v posledním kvartálu. Jejich počet se pohybuje na stejné úrovni. Obavy praktických lékařů se tedy v žádném případě nenaplnily a kritika lékařských komor není na místě,“ řekl ministr Vojtěch. To dokazují čísla, bilance počtu zdravotnických zařízení za poslední kvartál roku 2017 se nijak neliší od minulých let, činila – 417 a byla dokonce lepší než v roce 2014 a 2015. Pokles počtu zdravotnických zařízení v roce 2017 nevybočil u žádného z druhu zařízení v porovnání s minulými lety. Celková bilance jejich počtu se u jednotlivých druhů pohybuje na stejné úrovni, a to včetně praktických lékařů,“ dodal ministr.

Lékaři jsou povinni vydávat elektronické recepty od 1. ledna 2018. Po celý rok však lékařům nebudou hrozit sankce za předepsání listinného receptu, minulý týden totiž Sněmovna schválila novelu zákona o léčivech, která jejich ukládání o rok odložila. Odložení sankcí je podle ministra Adama Vojtěcha spravedlivé vůči lékařům, protože příprava ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebyla řádně a včas dotažena. Česká lékařská komora navíc doposud neověřila několik tisíc žádostí lékařů. „Roční bezsankční lhůta dává čas na to, aby ČLK dodala chybějící ověření, lékaři a lékárníci se s novým systémem seznámili v praxi a Ministerstvo zdravotnictví dopracovalo slíbené funkcionality jako je lékový záznam. Kromě toho ve spolupráci se SÚKL uspořádáme odborné semináře v regionech. Chceme lékařům a lékárníkům maximálně pomoci,“ dodal ministr.

Nový systém nabízí pacientům vyšší míru bezpečí při výdeji léku a více možností předání receptu. Lékař může pacientovi eRecept vystavit nejen v papírové podobě, ale také zaslat formou sms, emailem nebo předat prostřednictvím webové a mobilní aplikace. Lékař má díky eReceptu možnost ověřit si, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, případně jaký lék mu byl vydán. Předepsat léky může i bez nutnosti být v ordinaci, je zde také možnost recept na dálku opravit či stornovat. Lékárníci mají jistotu, že eRecept není možné zfalšovat, sníží se také riziko záměny léků. V budoucnu elektronická preskripce nabídne lékový záznam pacienta, umožní kontrolu duplicit při předepisování léků, sledování lékových interakcí, elektronickou preskripci opiátových léčivých přípravků a v neposlední řadě také snížení administrativy pro lékaře i lékárníky.

Přestože lékaři mají od nového roku povinnost vydávat elektronické recepty, v určitých případech daných vyhláškou Ministerstva zdravotnictví mohou vystavit listinný recept. Může se tak dít v následujících případech:

 • recepty na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky,
 • žádanky,
 • recepty na léčivé přípravky vystavené „smluvním lékařem“ poskytujícím zdravotní služby sobě, manželce či manželovi, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům,
 • žádanka a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče,
 • recept na léčivý přípravek předepsaný v rámci klinického hodnocení,
 • recept, který je určen pro uplatnění v jiném členském státě Evropské unie,
 • činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby,
 • poskytování odborné první pomoci,
 • poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
 • z prokazatelných objektivních technických důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě:
 • výpadek elektrické energie
 • výpadek internetového připojení
 • výpadek informačního systému předepisujícího lékaře
 • výpadek služeb webového rozhraní centrálního úložiště.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?