Vzdělávání na rezidenčních místech bude pro mladé lékaře finančně zajímavější, zejména tam, kde jich je nedostatek

Vytvořeno: 24. 2. 2020 Poslední aktualizace: 24. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví představilo novou koncepci dotací na rezidenční místa pro mladé lékaře. Má za cíl zlepšit personální situaci v regionech, kde je nedostatek lékařů, finančně podpořit mladé lékaře v průběhu specializačního vzdělávání a motivovat poskytovatele zdravotních služeb mladé lékaře vzdělávat. Novela zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, která novinky přináší, nyní míří do meziresortního připomínkového řízení.

Současná podoba programu rezidenčních míst, skrze který ministerstvo spolufinancuje specializační vzdělávání lékařů formou dotací ze státního rozpočtu, nereflektuje personální situaci v oborech a regionech, poskytovatelé nejsou dostatečně motivování přijímat mladé lékaře na rezidenční místa a část lékařů specializační vzdělávání vůbec nedokončí. Ministerstvo na tyto skutečnosti reaguje a přichází s novou koncepcí. Nastavili jsme dotační program rezidenčních míst tak, aby měl lepší dopad do systému a pomohl v řešení personální situace v regionech, kde je nedostatek lékařů. Chceme také více finančně podpořit mladé lékaře v průběhu specializačního vzdělávání, což pro ně bude znamenat zajímavé navýšení platu. Velký důraz klademe na podporu praktických lékařů, kteří jsou nejrychleji stárnoucí skupinou lékařů a je nutné motivovat mladé lékaře, aby si zvolili právě tento obor. V návrhu počítáme, že vzdělání praktického lékaře na rezidenčním místě v nejproblematičtější lokalitě podpoříme dotací ve výši až 66 tisíc korun měsíčně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že v rámci reformy primární péče dochází k rozšíření kompetencí praktických lékařů a posílení jejich role v systému, čímž se tento obor stane více atraktivní.

Dotace bude nově více směřovat za mladým lékařem, výrazně si tak platově polepší. Vnímáme jako férové od lékaře, který využije program rezidenčních míst, požadovat příslib, že v daném regionu zůstane stejný počet let, co pobíral dotaci. Nikoho k ničemu nenutíme, jedná se o dobrovolný program a je zcela na rozhodnutí mladého lékaře, zdali program využije,“ doplnil náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje odstupňovat finanční podporu rezidentů podle potřebnosti v regionech a přichází s formulací třech pásem: 1. pásmo se standardní mírou potřebnosti, 2. pásmo s rizikovou mírou potřebnosti a 3. pásmo s vysoce rizikovou mírou potřebnosti. Nový způsob financování je pak rozdělen speciálně na podporu všeobecného lékařství a podporu ostatních oborů.

Pro nás jsou rezidenční místa zásadním nástrojem pro generační obměnu. Není v ekonomických možnostech jednotlivého praktického lékaře financovat specializaci přípravu mladého kolegy. Většina našich lékařů přicházejících do oboru jde již dnes cestou rezidenčních míst. Považuji za velmi pozitivní, že dochází k navýšení příspěvku pro začínající lékaře a do určitě míry se srovnají jejich podmínky s ostatními lékaři, kteří se připravují v rámci nemocnic. Jsem také rád, že se cíleně pracuje s dostupností péče v regionech. Pokud ministerstvo zohlední ochotu lékaře odejít do méně atraktivní oblasti, tím že mu poskytne lepší finanční podmínky, považuji to za rozumný krok. To, že za výhodnější podmínky požaduje závazek lékaře po určitou dobu zůstat v daném regionu, je pochopitelné,“ popsal pohled za praktické lékaře předseda Sdružení praktických lékařů pan doktor Petr Šonka.

Děkujeme ministerstvu, že přichází po dlouhé době se systémovým a koncepčním řešením, které má za cíl zvrátit stárnutí lékařů. Doufáme, že spousta mediků bude nastupovat do primární péče právě díky těmto rezidenčním místům. V Moravskoslezském kraji je ta potřeba praktických lékařů skutečně velká, takže pro nás, jednoho z nejpostiženějších regionů, má tato koncepce obrovský význam,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Martin Gebauer.

Novou koncepci rezidenčních míst velice vítám, zejména jako možnost přispět k řešení nedostatku praktických lékařů. Ulehčí to nepochybně kraji, a i řada obcí a měst to určitě přivítá, protože samy činí maximum pro to, aby mladé lékaře přilákaly. Vážím si toho, že ministerstvo program rozvrhlo podle potřeb regionů. Věřím, že to pomůže ke sblížení rozdílů mezi nimi,“ dodal náměstek hejtmana Ústeckého kraje pan Stanislav Rybák.

U všeobecného lékařství bude 80 % dotace směřovat na plat lékaře a zbývajících 20 % na úhradu poplatků za povinné kurzy a stáže a odměnu školiteli. Nejvyšší dotace ve třetím pásmu potřebnosti tak bude na jednoho rezidenta ze strany Ministerstva zdravotnictví 66 525 Kč měsíčně.

Podpora ostatních oborů je ze 100 % složena z příspěvku na mzdu nebo plat rezidenta a odměny školiteli ve výši 5 000 Kč. Tato dotace v sobě již obsahuje odměnu školiteli ve výši 5 000 Kč a kraje (poskytovatelé) budou mít povinnost spolufinancovat náklady na mzdu nebo plat. Nejvyšší dotace ve třetím pásmu potřebnosti tak bude na jednoho rezidenta ze strany Ministerstva zdravotnictví 35 480 Kč měsíčně.

Protože doposud nebylo výjimečné, že lékař na rezidenčním místě vzdělání nedokončil a peníze tak nebyly vynaloženy efektivně, nově ministerstvo navrhuje, aby lékař, který se v posledních 5 letech na rezidenčním místě vzdělával a vzdělání nedokončil, nebude moci již znovu do programu nastoupit. Podpoří se tím prestiž daného programu.Od nové podoby finanční podpory specializačního vzdělávání si také slibujeme, že budeme motivovat poskytovatele vzdělávat mladé lékaře. Proto počítáme s finanční odměnou školiteli ve výši 5 000 Kč, u praktického lékaře v tom nejpotřebnějším pásmu to může být až 9 000 Kč,“ dodal náměstek Prymula. 

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že ročně podpoří 300 rezidentů ve specializačním vzdělávání a 200 rezidentů v základním kmeni. Pro srovnání, v roce 2018 bylo podpořeno 415 a loni 310 mladých lékařů. V letošním roce máme na rezidenční místa připraveno téměř 750 milionů Kč. Předpokládáme, že s novou koncepcí se roční výdaje zvýší na 880 milionů ročně. Pokud vše půjde dobře, nová koncepce by mohla začít platit od ledna příštího roku,“ uzavřel ministr.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?