Vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů pro základní obory jsou kompletní

Vytvořeno: 16. 9. 2019 Poslední aktualizace: 16. 9. 2019

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů pro všech 43 základních oborů. Lékařům zařazeným do oboru před nabytím účinnosti novely zákona před 1. červencem 2017 budou teoretické kurzy započítány.

„Naším cílem je vytvořit mladým absolventům lékařských fakult co nejlepší podmínky pro další vzdělávání. Velmi silně ze strany mladých lékařů vnímám, že právě nejasné vzdělávání je pro ně jeden z největších problémů. Jejich původ jsme bohužel všichni zdědili z minulosti a musíme s nimi pracovat a snažit se je co nejrychleji vyřešit. Na ministerstvu proto intenzivně pracujeme na systémových změnách, jejichž cílem je stanovit jasné a přehledné podmínky pro vzdělávání v základních kmenech i pro vlastní speciální výcvik mladých lékařů.Snažili jsme se nejen urychleně dokončit vzdělávací programy pro všech 43 základních oborů, ale dát také lékařům, kteří zahájili další vzdělávání ještě před účinností nové právní úpravy, jistotu, že jim budou kurzy započítány,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V nejbližší době Ministerstvo zdravotnictví zveřejní informaci o započítání teoretických kurzů lékařům zařazeným do oboru před nabytím účinnosti novely zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, tedy před 1. 7. 2017.  A zároveň na základě požadavků Mladých lékařů bude umožněno, aby lékaři zařazení před novelou zákona č. 95/2004 Sb. mohli absolvovat původní teoretické kurzy dle náplně nových teoretických kurzů, to znamená s kratší délkou.

Ministerstvo zdravotnictví klade také velký důraz na akreditace nemocnic v základních kmenech. V této souvislosti jsme již od nemocnic přijali celkem 1 370 žádostí. Z nich 997 vyřídilo kladně a vydalo rozhodnutí. Bohužel zbývajících 373 žádostí vykazuje různé vady, pro které je není možné ihned kladně vyřídit. Čísla se však každý den mění, neboť denně přichází nové a nové žádosti na základní kmen a zároveň jsou denně vydávány nová rozhodnutí o udělení akreditace pro základní kmen.

„Ministerstvo nemůže žádným způsobem ovlivnit, jak rychle a kvalitně jsou žádosti opravovány. Ti poskytovatelé zdravotních služeb, kteří si žádosti o akreditace podali ihned po účinnosti vyhlášky, a jejichž žádosti nevykazovaly žádné zásadní vady, byli již akreditováni. Bohužel velká část poskytovatelů zdravotních služeb zažádala o akreditaci jen několik měsíců po účinnosti vyhlášky. A to i přes to, že jsme na možnost akreditace upozorňovali nejen své přímo zřízené organizace, ale například i kraje,“ vysvětil náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.

Mladí lékaři však nemusí mít obavy. Absolvování teoretických kurzů jim bude retrospektivně uznáno, i když lékařské fakulty nebo Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, u kterých teoretický kurz absolvují, získají novou akreditaci pro teoretické kurzy později,“ ubezpečil mladé lékaře ministr Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví ve snaze zlepšit situaci ve vzdělávání mladých lékařů učinilo i další zásadní krok. „Navázali jsme spolupráci se zástupci mladých lékařů jako účastníky specializačního vzdělávání. Ještě nikdy před tím ve své historii Ministerstvo zdravotnictví s mladými lékaři takto úzce nespolupracovalo a nenaslouchalo jim,“ zmínil ministr.

Specializační vzdělávání se ale netýká jenom mladých lékařů. Jsou do něj zapojeny také lékařské fakulty, dále velmi různorodé spektrum poskytovatelů zdravotních služeb, od fakultních nemocnic až po soukromé ambulance a své slovo mají samozřejmě také odborné společnosti. „Vzdělávání není tvořeno na ministerstvu od zeleného stolu, ale ve spolupráci s terénem a odborníky. Bohužel se však stává, že nejsou ve svém názoru jednotní, což celý proces prodlužuje. Ministerstvo se vždy snaží dělat maximum pro to, aby přispělo k hledání společné cesty a proces urychlilo,“ zdůraznil ministr Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví v oblasti dalšího vzdělávání mladých lékařů a systému akreditací plánuje i řadu změn a novinek v oblasti rezidenčních míst. Jejich cílem bude například podpora těch lékařů, kteří budou přicházet tam, kde je jich nejvíce potřeba. „Chceme výrazně finančně podpořit mladé lékaře při dalším vzdělávání v těch nemocnicích, ve kterých je nedostatek lékařů,“ nastínil ministr Adam Vojtěch.  

Za účelem zajištění kvalitního specializačního vzdělávání Ministerstvo zdravotnictví připravuje online systém evaluace těch poskytovatelů, kteří vzdělávají mladé lékaře. Samotní mladí lékaři tak budou mít možnost hodnotit pracoviště, na kterých se připravují a pro tyto poskytovatele i ministerstvo to bude cenná zpětná vazba.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?