Výzva ministra zdravotnictví poslancům a členům odborné komise KDU-ČSL.

Vytvořeno: 26. 11. 2008 Poslední aktualizace: 26. 11. 2008

Výzva partnerům v koalici

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové odborné komise KDU-ČSL,

 

            obracím se na vás s výzvou, kterou bych pracovně nazval „společně pro pacienty českého zdravotnictví“. Máme za sebou dlouhé týdny až měsíce intenzivní výměny názorů ať už prostřednictvím médií či přímo v nesčetných jednáních na půdě Poslanecké sněmovny, ministerstva zdravotnictví a koneckonců i vlády.

Jsem přesvědčen, že i přes mnoho rozdílných názorů, které se objevují mezi mnou a mými spolupracovníky na jedné straně a některými z vás na straně druhé, jsme se přece jenom posunuli o velký kus dopředu. Mám za to, že debata uvnitř koalice pomohla najít konsensuální řešení, které je prospěšné především pro pacienty a české zdravotnictví.  Velmi bych si přál, abychom naše spory nevyhrocovali, ale snažili se je spíše urovnávat, abychom se drželi závěrů, na kterých se společně dohodneme, abychom si navzájem věřili a společně dostáli závazkům, na nichž jsme se shodli v koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády. Právě tyto dokumenty by měly být základem, o který bychom se měli opřít při naší další společné práci na nových zákonech.

Chci vás ujistit, že zdravotnictví je nyní stabilním sektorem  české ekonomiky a přitom  lépe než v minulých letech zajišťuje kvalitní moderní zdravotní péči zejména nejvíce nemocným spoluobčanům. To není jev náhodný, to je důsledek cílené práce ministerstva zdravotnictví, včetně nových zákonných změn, které jsme prosadili spolu  s vámi. Považuji za naprosto nezbytné, aby tato stabilita byla zachována i v následujících letech, kdy i české hospodářství pocítí důsledky celosvětové finanční krize.  Také nové zákony, které nyní stojí před prahem Poslanecké sněmovny, posílí tuto stabilitu. Jedině její prodloužení umožní garantovat našim občanům, zejména pak chronicky a vážně nemocným lidem, dostupnost moderní zdravotní péče, poskytované v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a to v solidárním systému veřejného zdravotního pojištění. Současně je nutné konečně po 40 letech povznést právní ukotvení českého zdravotnictví  na úroveň nového tisíciletí, moderně pojmout práva a povinnosti pacientů, včetně práv  lidí ve specifických zdravotních situacích, definovat zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a zajištění jejich kvality a bezpečnosti, stanovit předvídatelná a jasná pravidla pro poskytovatele zdravotních služeb, zákonem definovat zdravotnickou záchrannou službu, její dostupnost a financování apod. To všechno jsme napsali do nových zákonů a přitom jsme akceptovali všechny relevantní, odborně podložené připomínky desítek různých zájmových skupin a organizací, které se v českém zdravotnictví pohybují.

            Chci vás ujistit, že chovám respekt k ideovým kořenům vašich postojů a že zákony, které jsem se svým týmem připravil, jsou například v oblasti umělého ukončení těhotenství oproti současnému stavu spíše konzervativnější a že jsem vládě doporučoval i akceptování vašeho návrhu týkajícího se občanek ostatních zemí EU. To, že se vláda nakonec rozhodla jinak, včetně všech ministrů za KDU-ČSL, bylo dáno nesouladem tohoto řešení s primárním právem EU.

            Deklaruji touto výzvou svoji vstřícnost a otevřenost při dalším projednávání návrhů nových zdravotnických zákonů v Poslanecké sněmovně. Považuji za velmi důležité, aby se nové zákony začaly projednávat v parlamentu co nejdříve a mohly tak brzy přinést nesporné výhody českým občanům.

 

Tomáš Julínek

ministr zdravotnictví


Jste spokojeni s obsahem této stránky?