Významný posun v řešení „kauzy“ DIAG HUMAN

Vytvořeno: 29. 4. 2009 Poslední aktualizace: 29. 4. 2009

V kauze Diag Human dnes došlo k významnému posunu. Městský soud zamítl odvolání Diag Human a potvrdil jmenování pana Petra Kužela třetím rozhodcem. Soud konstatoval, že Petr Kužel, který je prezidentem Hospodářské komory ČR, je zárukou nestranného a nezávislého rozhodování.


„Vítáme rozhodnutí soudu, neboť je to krok umožňující rychle  ukončení mnoho let trvající kauzy. Každým našim krokem jasně deklarujeme, že toto vedení ministerstva zdravotnictví je připraveno konat rychle, kompetentně a rozhodně chránit zájmy daňových poplatníků,“ říká 1. náměstek ministerstva zdravotnictví Marek Šnajdr. 


Rozhodnutím soudu doplnil Petr Kužel definitivně přezkumný rozhodčí senát a 13 let trvající spor se tak dostává do závěrečné fáze.


Podstata dnešního rozhodnutí soudu:


Městský soud rozhodl o návrhu Ministerstva zdravotnictví na jmenování třetího rozhodce pro přezkumné řízení k výroku dřívějšího rozhodčího senátu. Ministerstvo zdravotnictví se obrátilo na soud s žádostí o jmenování rozhodce poté, co se ve lhůtě jednoho měsíce nedokázali rozhodci obou stran, tedy státu a společnosti Diag Human, shodnout na třetím rozhodci. Na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR na jmenování rozhodce, rozhodl 27. 11. 2008 Obvodní soud pro Prahu 6 o jmenování pana Petra Kužela rozhodcem pro rozhodčí řízení. Dnešního dne jeho rozhodnutí potvrdil i Městský soud a dal tak za pravdu právní argumentaci zástupců státu. 


Po vydaní konečného rozhodčího nálezu využily obě strany sporu svého práva podat návrh na přezkum rozdhočího nálezu, o němž budou rozhodovat tři noví rozhodci. Pro přezkumné rozhodčí řízení proto dosud každá strana jmenovala jednoho rozhodce. Ministerstvo zdravotnictví jmenovalo Doc. JUDr. Milana Kindla, CSc. a společnost DIAG HUMAN SE jmenovala rozhodcem pana Damiana Della Ca. Tito rozhodci měli do 11.10.2008 lhůtu se dohodnout na rozhodci třetím. Vzhledem k tomu, že po uběhnutí této lhůty byly i obě strany sporu oprávněny podat návrh na jmenování třetího rozhodce, a že k této dohodě nedošlo a návrh nepodala ani společnost DIAG HUMAN SE, rozhodlo se Ministerstvo zdravotnictví samo podat návrh na jmenování rozhodce soudem.


Tomuto návrhu soud vyhověl a jmenoval třetím rozhodcem stávajícího prezidenta Hospodářské komory ČR, pana Petra Kužela. Toto rozhodnutí je pravomocné a  strany proti němu  nemohou podat odvolání. Ministerstvo zdravotnictví podalo tento návrh s ohledem na to, že z dosavadní komunikace mezi rozhodci vyplývala vůle jmenovat třetím rozhodcem někoho, kdo je zapsán v listině rozhodců vedené stálým Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, což nový rozhodce Petr Kužel splňuje.


Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail:
tis@mzcr.cz


Poznámka: Níže v odkazu“Přílohy“ najdete originál tiskové zprávy

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?