Významné změny v lékové politice přinesou úspory pacientům i celému systému a zároveň se stanou velmi silným protikorupčním opatřením

Vytvořeno: 19. 5. 2011 Poslední aktualizace: 19. 5. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo v souladu s programovým prohlášením vlády významné změny v lékové politice. Reforma lékové politiky přinese především zavedení takzvaného elektronického receptu, zrušení poplatku za položku na receptu a jeho nahrazení poplatkem za recept ve výši 30 korun, dále změnu způsobu stanovování maximálních cen léčiv, zrychlený vstup levných léčiv do systému úhrad či zavedení pozitivních listů zdravotních pojišťoven.

Připravované změny v lékové politice přinesou úspory pro pacienty i v celém systému. Pacienti ušetří především díky zrušení poplatku za položku na receptu a jeho nahrazení poplatkem za recept ve výši 30 korun. Úspory pro systém přinesou další plánované kroky. Bude nastavena regulace úhrad zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění, kdy bude stanovena úhrada pouze ve výši 75 % ceny nejméně ekonomicky náročného provedení. Úspory a racionalizaci systému přinesou rovněž takzvané pozitivní listy. Ty umožní zdravotním pojišťovnám aktivně ovlivnit předepisování léčiv. Zdravotní pojišťovny budou pro své klienty hledat nejvýhodnější nabídky a předepisující lékař musí vybrat přípravek z pozitivního listu a lékárník jej musí vydat.
„Pozitivní listy přispějí k racionalizaci předepisování léčivých přípravků a  úsporám prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pro pacienty budou znamenat snížení doplatků za léky, možnost získání informací o nejlevnějších variantách v rámci léčivé látky přímo u lékaře a díky podpoře soutěžního chování výrobců léčiv i pokles cen léčivých přípravků,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: “Plánujeme také změnu způsobu stanovování maximálních cen léčiv. Maximální cena bude stanovena ve výši průměru tří nejnižších cen referenčního koše 21 zemí. Tím dojde ke snížení maximální ceny až u třetiny všech léčiv.“
Transparentně nastavené aukce na léky jsou také čitelným a jasně viditelným protikorupčním opatřením, které pomůže výrazně bojovat s dlouhodobě kritizovanou šedou ekonomickou v lékové oblasti“, říká Petr Nosek, náměstek pro zdravotní pojištění.
Změny v lékové politice přinesou také řešení těžkopádností správního řízení. Zkrátí se lhůta pro doručování z 15 na 5 dnů i lhůty uvnitř řízení, dále se odstraní požadavky na předkládání nepotřebných podkladů k žádosti a znemožní obcházení systému revizí ze strany firem. Ministerstvo zdravotnictví plánuje rovněž zrušení odkladného účinku odvolání neúspěšných firem.
 
V rámci protikorupčních opatření ministerstvo zdravotnictví připravuje zavedení generické preskripce. Lékař předepíše pouze název léčivé látky, nikoli obchodní název konkrétního přípravku. Výrobcům léčiv to znemožní ovlivňovat lékaře v předepisování konkrétních značek léků. První fáze generické preskripce se uplatní na cca 20 léčivých látek (jednoduché molekuly, mezi nimiž je již nyní velké spektrum generických přípravků).
Zásadní novinkou je zavedení takzvané elektronická preskripce. Ta bude fungovat tak, že lékař předepíše elektronický recept, tato informace putuje do Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER) a pacient dostane „nosič“ (čárový kód, heslo, později se počítá s čipovými kartami pro pacienty – např. přímo na elektronické kartě pojištěnce), se kterým půjde do lékárny, která si stáhne z CÚER lékařský předpis a vydá lék. „Předepisující lékař díky tomuto systému bude mít přehled o tom, jak pacient dodržuje léčebný režim,
a zároveň se zabrání chybám způsobeným přepisem dat při fakturaci mezi lékárnou a zdravotní pojišťovnou,“
vysvětluje výhody systému ministr Heger. Pilotní projekt (dvě vybraná zdravotnická zařízení
a jejich lékárny) se rozjede v létě letošního roku a na přelomu roku by mohl být elektronický recept uveden do ostrého provozu.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?