Vysvětlení Ministerstva zdravotnictví k dnešnímu článku v Hospodářských novinách

Vytvořeno: 17. 10. 2012 Poslední aktualizace: 17. 10. 2012

Ministerstvo zdravotnictví považuje za nutné upřesnit informace, které se objevily v dnešních Hospodářských novinách.  

Podklad pro svůj článek o možnosti valorizace pojistného získaly HN z první verze analytického materiálu o stavu veřejného zdravotního pojištění v ČR, který bude jako jeden z podkladů diskutován na jednání vlády 24. října.
Právě proto, že se jedná o analytický materiál, ministerstvo v něm chce představit opravdu všechny možné alternativy stabilizace pojistného systému, tj. i takové, jež za stávající politické a ekonomické situace nejsou reálně prosaditelné. Cílem je dát členům vlády podklady, aby si mohli utvořit komplexní a ucelenou představu a to včetně ekonomických kladů, záporů i sociálních dopadů jednotlivých případných možností.
 
Pokud jde o plošnou valorizaci pojistného či navyšování regulačních poplatků, Ministerstvo zdravotnictví žádné takové kroky neplánuje. V rámci férového přístupu nicméně považuje za korektní, aby i tyto varianty byly pro členy vlády kvantifikovány a vyhodnoceny.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Jste spokojeni s obsahem této stránky?