Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

Vytvořeno: 16. 4. 2015 Poslední aktualizace: 16. 4. 2015

„Česká republika patří mezi státy s největším výskytem zhoubných nádorových onemocnění. Ročně je jich v naší zemi nově diagnostikováno více než 77 000 a téměř 28 000 pacientů na tato onemocnění umírá,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodává: „Ke konci roku 2013 mělo u nás zkušenost s nějakým typem nádoru více než 450 000 osob. Tato alarmující čísla jasně dokladují potřebu účinné prevence nádorových onemocnění. Podle předběžných dat se v rámci screeningu loni podařilo včas odhalit karcinom u 602 pacientů. Drtivá většina těchto nálezů nabízí úplnou či velmi vysokou šanci na vyléčení.“

Od zahájení projektu do současnosti byly na preventivní vyšetření pozvány přes 2 miliony českých občanů. Adresné zvaní v rámci programů screeningu zhoubných nádorů bylo zahájeno v lednu 2014. Cílem projektu je zvýšit účast na těchto preventivních vyšetřeních. Programy jsou zaměřeny na karcinom děložního hrdla a prsu u žen, a dále na karcinom tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Zvaní jsou občané z rizikových věkových skupin, kteří tato preventivní vyšetření dosud nepodstoupili. Projekt připravilo a koordinuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi a zdravotními pojišťovnami. Právě pojišťovny na vyšetření adresně zvou své klienty. Od března 2014 je adresné zvaní doprovázeno také celorepublikovou informační kampaní. Rozpočet projektu byl schválen v celkové výši cca 107 milionů korun. Na samotné adresné zvaní je vyčleněno přibližně 62 milionů. Projekt je z 85 % financován z evropských zdrojů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % ze státního rozpočtu. V roce 2014 se čerpaly finance v celkovém objemu 43 796 450 korun.

V příloze této tiskové zprávy naleznete výsledky projektu adresného zvaní za prvních 12 měsíců. Hodnocení ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR nezávisle provádí také Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity na základě údajů zdravotních pojišťoven. Ze závěrů mimo jiné vyplývá, že projekt již nyní využily statisíce lidí, nicméně stále jsou ve většině ti, kteří se na bezplatné screeningové vyšetření nedostaví.  Ministerstvo zdravotnictví

ČR bude tedy nadále pokračovat v podpoře prevence zhoubných nádorových onemocnění, a to především prostřednictvím cíleného zvaní a komunikační kampaně.

Podrobné údaje o jednotlivých preventivních programech lze nalézt na portálech www.mamo.cz (screening nádorů prsu), www.kolorektum.cz (screening nádorů tlustého střeva a konečníku) a www.cervix.cz (screening nádorů hrdla děložního) a celkové informace k projektu na www.bezrakoviny.cz.

 

Výsledky screeningových programů před zahájením adresného zvaní a modelované výsledky po zahájení adresného zvaní, všechny věkové skupiny dohromady

 

TOKS test na okultní krvácení do stolice, PSK primární screeningová kolonoskopie
Zdroj dat:
Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (registry screeningových programů)
Národní referenční centrum, zdravotní pojišťovny

 

Přehled výsledků projektu adresného zvaní

Tabulka 1. Počty pojištěnců pozvaných na jednotlivé programy screeningu zhoubných nádorů během roku 2014 (celkem pozváno 1 959 504 osob)

Tabulka 2. Reakce klientů na pozvánku na screeningové vyšetření – míra účasti osob oslovených v první polovině roku 2014

 

Obrázek 1. Míra účasti dle pohlaví a věku u screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku (pozvaní v období leden-červen 2014, celkem 989 905 pozvaných, muži a ženy ve věku 50-70 let).

Epidemiologické informace o diagnózách, u nichž probíhají screeningové programy

Tabulka 3. Základní epidemiologické charakteristiky zhoubných nádorů kolorekta, prsu u žen a hrdla děložního v ČR za období 2007–2011.1

1 Celková epidemiologická zátěž, data zahrnují všechny záznamy o daných nádorech včetně jejich záchytu jako dalšího primárního nádoru u téže osoby. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR
2 Zdroj dat: Český statistický úřad

Incidence = Počet nově diagnostikovaných nádorových onemocnění za 1 rok. Vyjádřena je jako absolutní počet nebo v přepočtu na 100 000 osob (mužů nebo žen).
Mortalita = Počet úmrtí na dané nádorové onemocnění za 1 rok. Vyjádřena je jako absolutní počet nebo v přepočtu na 100 000 osob (mužů nebo žen).
Prevalence = Počet žijících osob k poslednímu dni roku 2011, u nichž bylo kdykoliv v minulosti diagnostikováno dané nádorové onemocnění. Vyjádřena je jako absolutní počet nebo v přepočtu na 100 000 osob (mužů nebo žen).

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?