Výše úhrad je primárně otázkou dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami

Vytvořeno: 16. 5. 2018 Poslední aktualizace: 16. 5. 2018

Reakce na tiskovou zprávu České lékařské komory ze dne 15. 5. 2018. 

Dnešní slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubka o „neproplacené péči ambulantním lékařům ve výši několik miliard“ lze jen těžko zodpovědně komentovat, neboť se jedná o zcela fiktivní sumy. Je důležité říct, že určité limity v úhradách jsou dány vyhláškou a jsou naprosto legitimní. Systém veřejného zdravotního pojištění nemá kapacity na to, aby zvládl hradit všechno. Přesto to však neznamená, že by lékař, pokud překročí nasmlouvaný objem péče, nedostal absolutně nic. Při poskytnutí vyššího než nasmlouvaného objemu péče je tento vyšší objem pojišťovnou proplacen, ovšem s nižší jednotkovou úhradou. V případě předepsání vyššího objemu léčivých přípravků mohou pojišťovny regulace zmírnit nebo vůbec neuplatnit. Tvrzení prezidenta Kubka, že lékaři pracovali zadarmo, je tak vysoce zkreslené. Stejně tak jeho výroky o „systematickém okrádání“. Česká lékařská komora si je určitě dobře vědoma toho, že otázka výše úhrad je primárně otázkou individuální dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. V tuto chvíli probíhá tzv. dohodovací řízení, v rámci kterého si mohou ambulantní specialisté vyjednat vyšší úhrady. Zdůrazňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví má maximální zájem na spravedlivých úhradách napříč segmenty a odmítá upřednostňování jakýkoliv poskytovatelů před druhými. Ministr Vojtěch od začátku deklaroval, že již nebude možné si na ministerstvu separátně vyjednat lepší podmínky. Ministerstvo do úhrad vstoupí pouze v případě, že k dohodě nedojde. Poté by je stanovilo úhradovou vyhláškou, jak mu ukládá zákon.  

Ministerstvo zdravotnictví oceňuje velmi konstruktivní přístup jak pojišťoven, tak ostatních segmentů v probíhajícím dohodovacím řízení o úhradách na rok 2019. Velmi by však uvítalo, kdyby se i prezident Milan Kubek snažil spíše o konsensus, namísto bojkotování snah o dohodu ze strany zástupců Sdružení ambulantních specialistů.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?