Výroční Cenu Makropulos za rok 2023 získalo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady

Vytvořeno: 5. 10. 2023 Poslední aktualizace: 8. 10. 2023

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů byla včera jako každý rok udělena výroční Cena Makropulos. Laureátem ceny se pro rok 2023 stalo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., které zajišťuje poskytování komplexních sociálních služeb a služeb domácí zdravotní péče, a pomáhá tak pacientům a seniorům vést důstojný život v jejich sociálním prostředí. 

Ministr Vlastimil Válek předává Cenu Makropulos za rok 2023.“Jsem velice rád, že mohu dnes předat Cenu Makropulos pro rok 2023 zástupcům Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, zajišťující poskytování komplexních sociálních služeb a služeb domácí zdravotní péče. Hlavním důvodem pro mé rozhodnutí byl vedle doporučení výběrové komise i úžasný přístup této služby k těžce zdravotně postiženým pacientům a seniorům, kterým je díky provázanosti zdravotní a sociální péče umožněno důstojně žít a dožít doma v kruhu svých blízkých,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady pod svým hlavním mottem „Domov je doma“ zajišťuje všechny služby „pod jednou střechou“, a to včetně zapůjčení pomůcek, přístrojů, poradenství a psychologické podpory. Podpora je směřovaná i na pečující rodiny, které mají nezastupitelnou roli v péči o zdravotně postižené pacienty a seniory.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ocenění se uděluje každoročně mimořádným a v praxi osvědčeným projektům, které řeší zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. Cenu Makropulos představuje skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji a peněžní šek v hodnotě 300 tisíc korun.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?