Výroční Cenu Makropulos za rok 2020 získala Česká alzheimerovská společnost

Vytvořeno: 6. 10. 2020 Poslední aktualizace: 6. 10. 2020

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů byla koncem měsíce září jako každý rok udělena výroční Cena Makropulos. Laureátem ceny za rok 2020 se stala České alzheimerovské společnosti, o.p.s., a to za příkladnou pomoc, podporu, trpělivost a empatický přístup k lidem postiženým demencí.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ocenění se uděluje každoročně mimořádným a v praxi osvědčeným projektům, které řeší zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. Cenu Makropulos představuje skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji a peněžní šek v hodnotě 300 tisíc korun.

V letošním roce byla Cena Makropulos udělena České alzheimerovské společnosti za projekt „Dny Paměti“, kterým jedinečně propojila zdravotní a sociální oblast v problematice kognitivních poruch. Projekt od svého vzniku v roce 2008 reaguje na vysoce pravděpodobný nepoměr mezi počtem lidí s demencí a počtem lidí se správně stanovenou diagnózou, kteří následně podstupují vhodnou terapii. Cílem projektu je tedy lidem, kteří vnímají problémy s pamětí u sebe či svého blízkého, zajistit včasnou diagnózu, a přispět tak k vyšší kvalitě jejich života. Projekt cílí také na zvyšování povědomí veřejnosti o problematice demence, propojuje zdravotní a sociální oblast. A to především ve formě postdiagnostické podpory, kterou zajišťují kontaktní místa České alzheimerovské společnosti ve všech krajích České republiky. Vyšetřování paměti probíhá dlouhodobě napříč celou republikou v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti, kdy vyšetření je zdarma bez nutnosti doporučení od všeobecného praktického lékaře.

„Podpora péče o pacienty trpící demencí a jejich rodiny u nás patří pro mě k naprosto zásadním tématům. Děkuji všem členům a pracovníkům České alzheimerovské společnosti, za jejich obětavou práci a do příštích let přeji hodně zdaru v jejich záslužné činnosti. Jsem si vědoma toho, že péče o pacienty trpící demencí a jejich rodiny je mimořádně náročným segmentem zdravotnictví. Všichni, kteří v této oblasti pracují a pomáhají svým nevyléčitelně nemocným bližním, si zaslouží náš obdiv a úctu. Je našim cílem, abychom péči o pacienty trpící demencí a jejich rodiny u nás i v následujících letech věnovali náležitou pozornost a dále podpořili její rozvoj. Péče o pacienty trpící demencí a jejich rodiny je vysoce náročná, zodpovědná a bohužel naší společností stále ještě nedoceněná. Přitom to, jakým způsobem se staráme o naše letité a nemocné spoluobčany, snad nejvíce vypovídá o kultuře a vyspělosti národa. Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala představitelům České alzheimerovské společnosti, za jejich bohulibou práci a přeji jim vše dobré,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, která ocenění v zastoupení ministra zdravotnictví předala.

 

Cena Makropulos byla v minulosti vždy předávána společně s organizací ŽIVOT 90 na společenském večeru, jehož součástí bylo divadelní představení. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se slavnostní předání uskutečnilo v atriu Ministerstva zdravotnictví. A to za hudebního doprovodu houslisty Jaroslava Svěceného.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?