Výroční Cenu Makropulos za rok 2019 získal spolek „soft palm“, provozovatel Hospice Malovická

Vytvořeno: 8. 10. 2019 Poslední aktualizace: 8. 10. 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělil u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos 2019 spolku „soft palm“ o. s. – Hospic Malovická, který doporučila výběrová komise Ministerstva zdravotnictví. Komise ocenila příkladné a vysoce profesionální poskytování zdravotní péče, zavádění moderních metod poskytování paliativní péče a trpělivý a empatický přístup v péči o nevyléčitelně nemocné osoby, především seniory.

„V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména osob, které se díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti. Podpora hospicové a paliativní péče a její rozvoj u nás patří pro mě k naprosto zásadním tématům. Cílem Ministerstva zdravotnictví je zajištění kvalitní hospicové péče, která bude dostupná každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi ve všech segmentech zdravotního systému v České republice. S tímto cílem realizujeme dotační programy, které mají za cíl paliativní péči v nemocnicích i v domácím prostředí nastartovat. Děkuji všem členům a pracovníkům spolku „soft palm“ – Hospic Malovická za jejich obětavou a záslužnou práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při předávání Ceny na půdě Nové scény Národního divadla v Praze.

  

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ocenění je udělováno každoročně mimořádným a v praxi osvědčeným projektům řešících zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. Cenu Makropulos představuje skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji a peněžní šek v hodnotě 300 tisíc korun.

Držitel letošní Ceny Makropulos 2019 spolek „soft palm“­ o. s. vznikl v roce 2013 a je sdružením osob, které mají dlouhodobé zkušenosti s poskytováním paliativní péče a s provozem hospicového zařízení včetně domácí hospicové péče. Paliativní péče je poskytována v Hospici Malovická v Praze 4 na Spořilově. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, kde je majitelem objektu Hlavní město Praha a provozovatel hospice je zde v nájmu.

Hospic Malovická disponuje 30 lůžky v jednolůžkových pokojích vybavených bezbariérovým sociálním zařízením. Na každém pokoji je polohovací lůžko, přistýlka pro rodinného příslušníka, lednička, televizor, telefon a připojení k internetu. Hospic má vlastní zahradu, přednáškovou, společenskou a ekumenickou místnost a místnost posledního rozloučení.

Do hospice jsou přijímáni pacienti v preterminálním a terminálním stadiu nemocí. Péče je poskytována plně dle individuálních potřeb nemocných a také jejich rodin. Pacienti jsou hospitalizováni jak krátkodobě, tak i na delší dobu, podle progrese nemoci. Senioři jsou zastoupeni přibližně z 95 procent.

Specializovaný personál je vybírán s ohledem na specifika práce s nevyléčitelně nemocnými. 

Velká pozornost je věnována i spolupráci s rodinami pacientů. Personál se chová vstřícně a s maximálním pochopením, návštěvy v hospici nejsou omezeny a mohou trvat 24 hodin denně. Pro ubytování blízkých jsou kromě zmíněných přistýlek k dispozici i dva hostinské pokoje.

Hospic Malovická je ekumenické zařízení. Služby jsou poskytovány pacientům bez rozdílu náboženství či kultury. Členové spolku „soft palm“ o. s. – Hospic Malovická se zaměřují především na vysokou kvalitu poskytovaných služeb a na zachování důstojnosti pacienta v těžkých okamžicích života až do jeho posledních chvil.  


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?