Vyjádření MZ ČR k nálezu Ústavního soudu

Vytvořeno: 2. 7. 2013 Poslední aktualizace: 2. 7. 2013

Ministerstvo zdravotnictví se s obsáhlým nálezem Ústavního soudu musí nejprve podrobně seznámit, aby stanovilo další následné kroky, které jsou mu tímto rozhodnutím uloženy. „Nicméně již dnes lze říci, že jsme přivítali rozhodnutí Ústavního soudu, které nijak nepopírá ústavnost nadstandardních výkonů, za které si lidé mohou připlatit. Rozhodnutí o nutných procesních úpravách je třeba přijmout a zapracovat do platné legislativy. Vymezení a rozsah nadstandardů bude nutno upravit přímo v zákoně. Pak již nic nebrání tomu, aby mohl být seznam nadstandardních výkonů rozšířen. Ministerstvo zdravotnictví má pro tyto případy zřízenou pracovní skupinu, která posoudí návrhy odborných společností,“ říká ministr zdravotnictví v demisi, Leoš Heger. Resort je podle jeho slov také připraven co nejrychleji začít pracovat na legislativní úpravě týkající se vybírání poplatků za pobyt v nemocnici, ať už půjde o snížení celkové částky, její zastropování či doplnění kompenzace ze sociálního systému.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Jste spokojeni s obsahem této stránky?