Vyjádření ministra zdravotnictví Martina Holcáta ke své neúčasti na dnešním XXVII. sjezdu České lékařské komory

Vytvořeno: 16. 11. 2013 Poslední aktualizace: 16. 11. 2013

Vedení České lékařské komory, konkrétně její prezident Milan Kubek, rozeslal české lékařské obci dopis, v němž podrobil úhradovou vyhlášku pro rok 2014 nemilosrdné kritice. Nemám nic proti konstruktivní diskuzi – pokud proti mně sedí partner, který hraje fair play, nebráním se žádné polemice.  To se ale v tomto případě nestalo, MUDr. Kubek svým dopisem jednostranně a předčasně zahájil diskuzi, která byla naplánovaná na sobotní sjezd ČLK, a zároveň jasně nastolil styl, jakým má být tato diskuze vedena. Dle mého pohledu je to styl účelově bulvárního charakteru s řadou polopravd a dehonestací mé osoby i mých spolupracovníků. Z výše popsaných důvodů jsem se rozhodl dnešního sjezdu nezúčastnit. Mrzí mne to zvláště proto, že jsem nabyl dojmu, že o důstojný a korektní dialog Česká lékařská komora stojí.

 

Věřím, že nejde o záměr prvoplánově poškozovat ministerstvo či být za každou cenu v opozici. Jak jsem již několikrát uvedl, byl jsem připraven na to, že budu opět nejhorší ministr zdravotnictví s (opět) nejhorší vyhláškou všech dob. V tomto směru mě má očekávání nezklamala. Musím znovu zopakovat, že k uspokojení všech požadavků každého ze segmentů zdravotnictví bychom potřebovali dalších 50 miliard korun, což je suma v ekonomické realitě dnešních dní naprosto nepředstavitelná. Vím, že o peníze jde vždy až na prvním místě, i proto bych předpokládal spíše ocenění toho, že se poprvé po pěti letech zvyšuje meziročně objem financí ve zdravotnictví o více než 10 miliard korun. O tom však list lékařům mlčí, stejně jako nezmiňuje fakt, že všechny segmenty zdravotnictví si ve srovnání s rokem letošním polepší. List se naopak ubírá k návrhům nereálných řešení v oblasti regulací a plísní ministerstvo odlišným právním výkladem nálezu Ústavního soudu i odlišným výkladem řešení, která v textu úhradové vyhlášky navrhujeme. Pracovní diskuze nejen k právním otázkám související s vyhláškou nás teprve čekají. Očekávám na nich účast zástupců všech dotčených subjektů, mj. tedy pochopitelně i ČLK. Stejně tak předpokládám, že konstruktivní podněty obdrží ministerstvo zdravotnictví také v rámci právě probíhajícího připomínkového řízení.

 

                                                                                                          Martin Holcát, ministr zdravotnictví

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?