Vyjádření ministra zdravotnictví ČR a hlavní hygieničky ČR k situaci ohledně šíření čínského koronaviru – aktualizováno 24. ledna ve 14 hodin

Vytvořeno: 23. 1. 2020 Poslední aktualizace: 23. 1. 2020

Pátek 24. ledna 2020

V souvislosti s aktuálním výskytem Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Pohotovostní výbor WHO ve čtvrtek 23.1. oznámil, že je ještě brzy vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a doporučil všem zemím EU, aby  byly připraveny, sdílely informace, systematicky monitorovaly situaci a byly v nepřetržitém kontaktu i s ostatními autoritami ochrany veřejného zdraví ostatních členských států EU. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR již tyto kroky podniká a je připraveno, pokud by se riziko zvýšilo, okamžitě přijmout opatření. Pohotovostní výbor WHO se sejde znovu za 10 dní, nebo dříve, bude-li potřeba.
Zde najdete aktuální stanovisko WHO v anglickém jazyce. 

 

 
 
Důležité odkazy
 
 
 
 
Čtvrtek 23. ledna 2020

V souvislosti s aktuálním výskytem Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Dnes opět zasedá pohotovostní výbor WHO. Budeme sledovat výsledky dnešního zasedání a v závislosti na nich budeme případně připraveni přijmout doporučená opatření.

Jestliže WHO a ECDC posoudí, že stav je natolik závažný, že existují  reálné důvody pro obavu z globálního rozšíření viru, tudíž vzniku pandemie, tak má k tomu WHO na základě platných Mezinárodních zdravotních předpisů možnost vyhlásit stav tzv. ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, a pak je nezbytné hledat adekvátní opatření.
O případných konkrétních opatřeních bude rozhodnuto na základě výsledku vyhodnocení údajů z monitorovaných informací z oficiálních zdrojů. Ministerstvo je dále v nepřetržitém kontaktu i s ostatními autoritami ochrany veřejného zdraví ostatních členských států EU.
 

 

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?