Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pořadu ČT 1 „Reportéři“ odvysílaného dne 9. 12. 2013

Vytvořeno: 10. 12. 2013 Poslední aktualizace: 10. 12. 2013

Jednou z vysílaných reportáží v rámci výše uvedeného pořadu byl i příspěvek věnovaný tuberkulóze a dostupnosti očkovací látky proti tuberkulóze v ČR. Uvedená reportáž nepochybně mohla působit na veřejnost poplašným dojmem, a proto MZ ve spolupráci s Českou pneumoftizeologickou společností ČLS JEP vydává toto vyjádření.

Epidemiologická situace ve výskytu TBC v ČR je dlouhodobě příznivá. V roce 2012 bylo celkem hlášeno 611 nových případů TBC všech forem a lokalizací, což představuje 5,8 případů TBC na 100 000 obyvatel. Česká republika se tak řadí k zemím s nejnižším výskytem TBC v Evropě. Křivky věkového rozložení nově hlášených případů TBC mají tvar křivek v zemích s příznivou situací TBC, to znamená, že jejich vrchol je v nejvyšších věkových skupinách (osoby starší 75 let). U dětí (ve věkové skupině 0 – 14 let) bylo v roce 2012 hlášeno 5 případů TBC, z nichž 2 děti byly proti TBC očkovány.

Pravidelné očkování proti TBC stanoví vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Podle této vyhlášky se očkování, shodně jako je tomu v řadě  evropských států, provádí u dětí v riziku této infekce. Zavedením selektivní BCG vakcinace v ČR došlo logicky   i ke snížení potřeby očkovací látky, a výrobce vakcíny tak, jak bylo uvedeno v komentované reportáži, zrušil v ČR její registraci. Nicméně i přes značné problémy se podařilo dovoz vakcíny zajistit formou specifického léčebného programu uděleného Ministerstvem zdravotnictví. V případě žádosti zákonných zástupců dětí, které nemají podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., indikaci k BCG vakcinaci je možné použít vakcínu, určenou pro selektivní BCG vakcinaci za úhradu. Nutné je však, aby očkující lékař důrazně upozornil zákonné zástupce na rizika, která zpravidla toto očkování provázejí. Jde zejména o to, že negativa BCG vakcinace převyšují její přínos v tom smyslu, že toto očkování spolehlivě nechrání proti TBC, ale zabraňuje pouze rozvoji vážných klinických forem TBC, přičemž aplikace vakcíny může být provázena častým výskytem komplikací (např. délka hojení v místě aplikace).

 

Vladimír Valenta, hlavní hygienik ČR

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?