Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k dnešnímu (10. 10. 2013) článku v Lidových novinách

Vytvořeno: 10. 10. 2013 Poslední aktualizace: 10. 10. 2013

Ministerstvo si je pochopitelně vědomo rozdílných plateb za stejné výkony, které jsou poskytovány jednotlivým zařízením. Jedná se o nerovnosti, které vznikly historicky rozdílným rozpočtovým nastavením i reálnou skutečností rozdílných nákladů nemocnic. Jednorázové sloučení plateb by způsobilo naprostý kolaps sytému. MZ nicméně současný stav nepovažuje za vhodný a dlouhodobě udržitelný, s postupným sjednocováním plateb tedy již začalo a bude v něm i nadále pokračovat. „Proces sjednocování plateb musí být postupný, například v sousedním Německu trval více než pět let. Systém zdravotnictví by  se s razantnějším postupem jen těžko vyrovnával,“ vysvětluje náměstkyně pro zdravotní pojištění  Helena Rögnerová. MZ zahájilo postupné sjednocování plateb zaváděním tzv. DRG systému, který stanovuje jednotnou platbu za diagnostický případ, ať je prováděn v jakémkoli zařízení. „Dalším krokem, který by v tomto velmi pomohl, by bylo zveřejňování smluv pojišťoven s jednotlivými nemocnicemi. Takové opatření by zcela odkrylo situaci, která dnes na zdravotnickém trhu panuje a již sama zařízení by mohla vyvíjet tlak na pojišťovny. To bylo mimochodem také součástí letos navrhovaných zákonných úprav, které vlivem vývoje na politické scéně nebyly přijaty. Je nutné poznamenat, že ke zveřejnění smluv však nepřistoupily ani nemocnice,“ doplňuje Helena Rögnerová. Podle ní nikdy nebude možné sjednotit platby stoprocentně, vždy bude rozdíl mezi částkami, které pojišťovny budou platit superspecializovaným zařízením typu fakultních nemocnic a menším nemocnicím. „To je naprosto opodstatněný postup, který zohledňuje skutečné náklady daného zařízení. Pokud se opět podíváme na sousední Německo, i tam se od kompletního sjednocení vydali cestou, kdy se platby diverzifikují podle jednotlivých skupin zařízení,“ říká náměstkyně.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?