Vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje k případu zveřejněnému na stránkách Městské policie hl. m. Prahy

Vytvořeno: 3. 8. 2020 Poslední aktualizace: 3. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Krajská hygienická stanice Středočeského kraje reaguje na případ policisty, který byl o víkendu zveřejněn na webu pražské městské policie. Šlo o osobní svědectví jednoho ze zaměstnanců ve středních Čechách ohledně zajištění testu na covid-19. 

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví

Praktický lékař i lékař ORL měli ihned indikovat dotyčného k testu na covid a na základě výsledku testu, pokud vyšel pozitivní, měla KHS začít epidemiologické šetření a indikovat nejbližší kontakty, tedy rodinu, taktéž k testu na covid. Podle všeho tak došlo ke špatnému zhodnocení zdravotního stavu dotyčného ze strany lékařů. Systém je nastaven, praktičtí lékaři mají od Ministerstva zdravotnictví jasně dané metodiky a algoritmy a skrze odborné společnosti probíhá jejich kontinuální informování o tom, jak by měli postupovat. Praktičtí lékaři indikují své pacienty na COVID-19 od začátku epidemie, nejedná se tak o novou situaci. 

Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

KHS Stč. kraje na skutečnosti popisované v článku MP Praha bohužel nemůže podrobně reagovat, neboť rámcové indicie tam uvedené neposkytují dostatek informací k tomu, abychom okolnosti příběhu propojili s postupem konkrétního epidemiologa v konkrétním případu. Pokud tedy kdokoli trvá na „prošetření“ případu, měl by nejprve trvat na sdělení konkrétních údajů, na základě nichž by prověření mohlo být provedeno.

Žádnou adresnou stížnost upozorňující na údajné nedostatky při epidemiologickém šetření osob v souvislosti s „legendárním pražským klubem“ (zcela zřejmě klubem Techtle Mechtle) naše KHS do dnešního dne nepřijala, stále nám není známa identita autora článku ani jeho syna, jenž měl být zdrojem nákazy pro zbytek rodiny. O to víc nás pak taková veřejná kritika mrzí, protože podezření z pochybení, jež na nás díky článku ulpělo, z nás už nesejme ani sebeprůkaznější tvrzení opaku.

Po prověření situace se nám jeví jako možným aktérem popisovaného případu jedna rodina (nicméně bez jednoznačné znalosti identifikace přímo od pisatele článku se tak můžeme pouze domnívat), ke které sdělujeme:

Dne 24.7. v 9:15 přišel na KHS mail z laboratoře informující o tom, že tam byl vyšetřen muž s pozitivním výsledkem. V 9:36 se kolegyně z protiepidemického odd. dotyčnému muži napodruhé dovolala, provedla s ním řádné epidemiologické šetření a vyžádala si od něj seznam kontaktů. Mezitím volala matka tohoto muže, která sdělila, že je zaměstnána v podniku v jiném kraji. Proto epidemioložka předala tuto informaci ještě téhož dne na příslušnou KHS.

Matka pozitivního muže volala v 16:00 na KHS  v době, kdy byla na cestě z práce, že se ona a přítelkyně pozitivního muže nechaly vyšetřit a jsou pozitivní. Bylo jí řečeno, že kolegyně, jíž se dovolala, má po pracovní době, je na cestě domů a jakmile tam dorazí, výsledek ověří a zavolá jí zpátky. Matka pozitivního muže jí oznámila, ať jí nevolá, že s ní nehodlají komunikovat. Proto jí kolegyně po ověření výsledku ihned po návratu domů zaslala SMS, kde ji informovala o dalším postupu. S přítelkyní pozitivního muže epidemioložka telefonicky hovořila a konzultovala s ní další postup a protiepidemická opatření. Pak celý víkend, ačkoli neměla službu, řešila kontakty pozitivního muže, jeho matky a přítelkyně. Není tedy v žádném případě pravda tvrzení, že „do dnešního dne (30.7.) se nám nikdo neozval“.

Naši epidemiologové provedou na každém z 11 pracovišť v kraji za týden desítky až stovky podobných šetření. Za každým z nich se kromě epidemiologických souvislostí samozřejmě skrývá nějaký lidský příběh. Snažíme se všechny poctivě vyslechnout a lidem na druhé straně telefonu v jejich nové a často nelehké životní situaci účinně pomoci a poradit. Je to pro nás samozřejmostí, nemocní Covidem a jejich kontakty nejsou pro nás jen anonymním objektem šetření, pouhým číslem ve statistice. 

Ve věci vylíčeného příběhu, kdy se nemocný s Covidem týden marně domáhal vyšetření, se KHS týká část datovaná od pátku 24.7., kdy se KHS z informačního systému dozvídá pozitivní výsledek vyšetření. Je tedy zřejmé, že syn autora článku již minimálně od 16.7., kdy začal projevovat klinické příznaky, v rodině nákazu rozšířil. Pokud rodina nákazu předpokládala, a v dnešní době je to více než potřebné, měla se zachovat zodpovědně sama a zajistit jeho izolaci, minimálně od seniora, který s nimi sdílel domácnost. Syn autora nebyl v takovém zdravotním stavu, aby byl hospitalizován (čili izolován jinde) a na tom, jestli pozitivita ostatních členů domácnosti byla řešena o několik hodin či o den později, by na výsledku stejně nic nezměnila. Pokud členové domácnosti tušili, a posléze věděli, že se jedná o Covid, sami se měli chovat tak zodpovědně, aby nikoho dalšího nenakazili.

Z uvedeného článku jasně vyplývá naprostá neinformovanost veřejnosti o tom, že za své zdraví jsou lidé zodpovědní hlavně sami, nikoliv epidemiologové, hygienici a ošetřující lékaři. Je načase, aby tento fakt byl veřejnosti opakovaně sdělován a aby se do obecného povědomí zakotvila zodpovědnost každého za své chování a možná rizika, která s ním souvisí.

Z uvedeného případu, který by mohl být popisovanou kauzou uveřejněnou na stránkách MP, vyplývá, že KHS postupovala v souladu se stanovenou metodikou a konkrétní pracovnice prováděla epidemiologické šetření i nad rámec své pracovní doby. Neshledávám v našem postupu pochybení a je jen škoda, že pisatel článku místo, aby řešil věc přímo s KHS formou stížnosti, pokud by nebyl spokojen s postupy našich kolegyň, uveřejnil věc na webu, aniž by nám poskytl možnost se bránit, a navíc neuvedl veškeré údaje objektivně.

MUDr. Lilian Rumlová
ředitelka odboru protiepidemického

Vyjádření najdete online na stránkách KHS: http://www.khsstc.cz/dokumenty/vyjadreni-khs-stc–kraje-k-clanku-uverejnenemu-na-strankach-mp-hmp-dne-2-8-2020-5824_5824_161_1.html


Jste spokojeni s obsahem této stránky?