Vyjádření k řešení situace kolem Fakultní nemocnice Ostrava

Vytvořeno: 25. 10. 2018 Poslední aktualizace: 25. 10. 2018

S cílem uklidnit situaci kolem Fakultní nemocnice Ostrava a otupit hrany v komunikaci s přednosty nemocnice, lékařskou fakultou, odbory, městem a krajem se ředitel nemocnice Evžen Machytka rozhodl odstoupit z funkce ředitele nemocnice a umožnit konstruktivní dialog všech zúčastněných stran. Ministr zdravotnictví jeho rozhodnutí vítá.

Věřím, že můj odchod z čela nemocnice vyřeší tuto patovou situaci, jejíž pokračování by pouze dále poškozovalo fakultní nemocnici v očích veřejnosti. To rozhodně nemohu připustit a nechci nemocnici vystavovat dalším negativním mediálním výstupům kvůli mé osobě. Stojím si za tím, že jsem při řízení nemocnice nijak nepochybil a naopak se mi podařilo v nemocnici odvést kus práce. Uznávám však, že při personální změně na pozici přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky měla z mé strany proběhnout lepší komunikace,“ vysvětlil dosavadní ředitel FNO Evžen Machytka.

Podle mého názoru je to od pana Machytky velmi rozumný krok, který situaci odblokuje. Pana Machytky si velmi vážím, myslím si, že za těch několik měsíců ve funkci ředitele dokázal v nemocnici přijmout důležitá opatření pro nápravu stavu po bývalém vedení nemocnice a nastartovat řadu pozitivních změn, které nemocnici posouvají dál. Bohužel pan ředitel nezvládl komunikaci posledních personálních změn směrem k významným partnerům nemocnice, jakými jsou například fakulta, odborná společnost či odbory, a nemocnice se tak dostala do izolace. Věřím, že tento krok celou situaci zklidní a bude možné se opět zaměřit na to nejdůležitější, a to je péče o pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Evžena Machytku v čele nemocnice dočasně nahradí Petr Vávra, současný náměstek ředitele pro vědu a výzkum, zaměstnanec chirurgické kliniky FNO a člen Katedry chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ministr zdravotnictví jej k 29. říjnu 2018 jmenuje ředitelem nemocnice do doby, než bude v řádném výběrovém řízení vybrán nový ředitel. Otevřené výběrové řízení bude vypsáno v nejbližší době. „V zájmu uklidnění situace opouštím pozici ředitele, nicméně chci v nemocnici nadále zůstat jako zaměstnanec a podílet se na jejím rozvoji,“ dodal Evžen Machytka.

Vítám, že se pan Machytka rozhodl v nemocnici zůstat a že tak nemocnice neztratí takovouto lékařskou kapacitu a zkušeného manažera, jako je on. Prioritou nového ředitele by mělo být navázání dialogu se všemi stranami sporu, zejména s fakultou, a nastavení konstruktivní spolupráce s nimi. Kromě toho by měl co nejdříve vyhlásit výběrové řízení na neobsazené místo přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky,“ dodal ministr.

Samozřejmě vnímám závažnou situaci kolem Fakultní nemocnice Ostrava a budu se maximálně snažit o její zklidnění. Věřím, že společně s přednosty jednotlivých klinik nalezneme řešení této situace. V nejbližších dnech vyvolám jednání se všemi stranami, prioritně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, která je klíčovým partnerem nemocnice. Stejně tak vnímám jako důležité co nejdříve zahájit dialog se zástupci Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Cílem je stabilizace, proto mohu jakékoliv další personální změny vyloučit. Jako nezbytné však považuji personální zajištění dosud neobsazených vedoucích pozic jednotlivých klinik,“ uvedl dosavadní náměstek Petr Vávra.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?