Vyhlášení cen ministra zdravotnictví za rok 2011

Vytvořeno: 8. 11. 2011 Poslední aktualizace: 8. 11. 2011

Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.,  udělí 1. prosince 2011 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením dvě výroční ceny. Ceny budou uděleny na slavnostním večeru pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Španělském sále Pražského hradu.
Výroční cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů má již šestnáctiletou tradici a je určena osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v ČR. Její udělení není vázáno na zdravotní postižení.
Výroční cena  ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče má již jedenáctiletou tradici a je určena osobnosti, především z řad odborníků, podílejících se na rozvoji nových druhů zdravotní resp. zdravotně sociální péče, určených zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům.
Návrhy na udělení ocenění  mohou dle nařízení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 924 podávat fyzické a  právnické osoby. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby navrhované na udělení ocenění a  zdůvodnění návrhu.
Návrhy přijímá do 16. listopadu 2011 Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Případné podrobnější informace podá PhDr. Václav Filec tel.: 224 972 702.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?