Všechny okresy v ČR jsou nadále bez rizika komunitního přenosu

Vytvořeno: 17. 8. 2020 Poslední aktualizace: 17. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mapu stupňů pohotovosti podle míry rizika nákazy COVID-19. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, Praha a Frýdek-Místek zůstávají zelené, bez rizika komunitního přenosu, ale s výskytem lokálních ohnisek.

Většina okresů spadá po 33. týdnu (za období 7. 8. – 13. 8. 2020) pod bílou barvu, s minimálním rizikem nákazy. Do zelené barvy, která značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu ČR, pak spadají 2 okresy, a sice Praha a Frýdek-Místek. Aktuálně nejvyšší počet osob s covid-19 na 100 tisíc obyvatel je ve Frýdku-Místku (244,1 na 100 tisíc), Praha má počet nižší (107,5 na 100 tisíc). Nejvyšší počet nově diagnostikovaných za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel zaznamenal opět Frýdek-Místek (60,1 na 100 tisíc), Praha méně (34,8 na 100 tisíc).

„Situace v ČR je celkově stabilizovaná a bez komunitního přenosu. Lokální ohniska nákazy jsou tvořená z velké části bezpříznakovými případy nebo pacienty s mírným průběhem onemocnění. V lokalitách se zvýšeným výskytem nákazy je situace pod kontrolou, nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, nerostou počty hospitalizovaných. Nikde není stanovený druhý a třetí stupeň rizika, pouze Praha a Frýdek-Místek zůstávají zelené. Situaci permanentně monitorujeme a vyhodnocujeme případná opatření,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Hlavní město Praha je nadále zařazena mezi okresy ve stupni pohotovosti I, a to z důvodu relativně vysoké 7denní kumulativní incidence na 100 000 obyvatel a neklesajícímu počtu diagnostikovaných v průběhu týdne. Jelikož rizikové trendy neeskalují a není patrný trend v nárůstu rizika pro zranitelné skupiny obyvatel, byl pro Prahu vydán stupeň pohotovosti I. Vydání tohoto stupně pohotovosti je odborným rozhodnutím Krajské hygienické stanice Praha a hlavní hygieničky ČR.

Epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji se celkově stabilizovala a epidemiologické ukazatele mají klesající tendenci. Okresu Frýdek -Místek se vrátil k denním diagnostickým záchytům pod 20. Karvinsko je stabilizované zcela, vykazuje pouze jednotkové sporadické denní záchyty. Pro okres Frýdek-Místek byl vydán stupeň pohotovosti I a je odborným rozhodnutím KHS Moravskoslezského kraje a hlavní hygieničky ČR.

Stupně pohotovosti jsou zveřejňované primárně jako informační služba pro občany, jako systém včasného upozornění na měnící se epidemiologickou situaci. Hodnotí se celkem 25 parametrů, které jsou výsledkem týdenního souhrnu nad denními sledováními. Konečné rozhodnutí o daném stupni pro danou oblast je výstupem odborné expertízy epidemiologů a hygieniků. Velkou roli v něm hraje posouzení rizika komunitního přenosu, tedy rizika nekontrolovaného šíření v populaci, při kterém příslušná krajská hygienická stanice neurčí původ podstatného podílu zjištěných nákaz.

Systém, který označuje jednotlivé okresy podle míry nákazy covid-19, je rozdělen na čtyři stupně rizika, které jsou označené bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou, tzv. semafor. Bílá znamená minimální riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního přenosu v ČR, žlutá znamená počínající komunitní přenos a červená narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR. Mapu stupňů pohotovosti aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR na týdenní bázi.

Aktuální epidemiologická situace v ČR je k dispozici zde, tiskové zprávy MZ ČR ke koronaviru zde.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?