Vláda stanovila komisi pro výběr provozovatele letecké záchranky

Vytvořeno: 28. 7. 2016 Poslední aktualizace: 28. 7. 2016

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách ustanovuje vláda na návrh ministra hodnotící komisi, která ve výběrovém řízení určí nejvhodnějšího provozovatele letecké záchranné služby. Dvě třetiny členů hodnotící komise mají příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a jsou nominováni z Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR.

Vzhledem k ukončení platnosti stávající smlouvy ke dni 31. 12. 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka pro zajištění poskytování letecké záchranné služby pro 6 z celkového počtu 10 základen v ČR. Předmětem plnění významné veřejné zakázky je výběr soukromého dodavatele služby na provozování vrtulníků pro LZS. Jedná se o základny Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Jihlava. Základna Ostrava je provozována v režimu 24 hodinové pohotovosti, ostatní v režimu denní pohotovosti.

Schválení členové hodnotící komise:

 1. MUDr. Milan Brázdil, poslanec, člen Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR
 2. Mgr. Martin Mareš, Úřad pro civilní letectví Ministerstva dopravy
 3. plk. MUDr. Michal Mareček, Agentura vojenského zdravotnictví
 4. pplk. Ing. Ondřej Drnovec, Ministerstvo obrany
 5. plk. Ing. Pavel Nepovím, Ministerstvo vnitra
 6. Ing. Václav Sládeček, Letecká služba Policie ČR
 7. MUDr. Martina Novotná, Ministerstvo zdravotnictví
 8. JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví
 9. Mgr. Zdeněk Vališ, M. A., Ministerstvo zdravotnictví

Jejich náhradníci:

 1. Ing. Pavel Matoušek, Úřad pro civilní letectví
 2. Ing. Josef Pospíšil, Úřad pro civilní letectví
 3. pplk. MUDr. Zdeněk Pašek, Agentura vojenského zdravotnictví
 4. mjr. Ing. Petr Šafařík, Ministerstvo obrany
 5. plk. Ing. Lenka Rašovská, generální ředitelství HZS ČR
 6. Ing. Zdeněk Balcar, Letecká služba Policie ČR
 7. MUDr. Jan Marounek MBA, Ministerstvo zdravotnictví
 8. Mgr. Michaela Povolná, Ministerstvo zdravotnictví
 9. Mgr. Radim Bureš, Ministerstvo zdravotnictví

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?