Vláda schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce

Vytvořeno: 24. 3. 2014 Poslední aktualizace: 24. 3. 2014

Veřejné zdravotní pojištění se od roku 2010 potýká se systematickým vyváděním financí předchozími vládami. Ty zvýšením DPH a zastavením valorizace tzv. plateb za státní pojištěnce, což jsou například matky na rodičovské dovolené, senioři nebo děti, vyvedly ze zdravotnictví více než 28 miliard korun. Vláda ČR proto na dnešním jednání schválila navýšení plateb za státní pojištěnce ze současných 787 na 845 korun, které do zdravotnického systému přinesou chybějící peníze potřebné pro splnění koaličního slibu o rušení všech zdravotnických poplatků s výjimkou 90 korunové platby za návštěvu pohotovosti.

„Výsledek dnešního jednání je dobrou zprávou pro pacienty, lékaře a poskytovatele zdravotní péče. Vláda bude kompenzovat výpadek ze zrušených regulačních poplatků zvýšením plateb za státní pojištěnce na 845 korun. Pro zdravotnictví to znamená přínos 2,1 miliardy v letošním roce a 4,2 miliardy v roce příštím,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Vláda vedla debatu o záměrech na zvýšení transparentnosti a úsporách ve zdravotnictví, první kroky už jsem v tomto učinil, bude zřízená přístrojová komise, pracuje se na zveřejnění smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče a podařilo se zarazit vynakládání veřejných peněz na akvizice pojištěnců,“ doplnil ministr Němeček.

Ministerstvo zdravotnictví připraví legislativu, na jejímž základě bude letošní výpadek příjmů poskytovatelů lůžkové péče kompenzován platbami ze zdravotních pojišťoven. Peníze budou mezi jednotlivá zařízení rozděleny na základě tzv. lůžkodnů ve výši 100 Kč za den. Pro určení celkové částky se bude vycházet z referenčního období roku 2013, přičemž kompenzovány budou pouze ty případy hospitalizace, k nimž byl vykázán signální kód o výběru regulačního poplatku. Transfer financí proběhne ve dvou vlnách, první do 31. 7. 2014 a druhá do 31. 12. 2014.

Zvýšení platby za státní pojištěnce na navrhovaných 845 Kč přinese v roce 2015 celkem 4,2 mld. Kč navíc. Tyto peníze budou na základě úhradové vyhlášky použity v roce 2015 ke kompenzaci výpadku příjmů po zrušení další části regulačních poplatků od 1. 1. 2015.

Ministerstvo zdravotnictví současně s tímto podniká a podnikalo další kroky ke zvyšování transparentnosti a větším úsporám financí ve zdravotnictví, které povedou ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče pacientům. Zdravotní pojišťovny upustily od akvizic pojištěnců hrazených z prostředků zdravotního pojištění. V horizontu dvou týdnů vznikne tzv. přístrojová komise, což je společný orgán ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, České lékařské komory a odborných společností, který bude posuzovat vstup nákladné zdravotnické techniky do systému tak, aby byla efektivně využívána.

Ministerstvo připravuje zahájení mnohem přísnějšího ekonomického vedení přímo řízených organizací, které počítá s pravidelným reportováním, motivací vedení ke kvalitně poskytované péči a ekonomické stabilizaci. Ministerstvo zdravotnictví zahájilo první kroky ke zveřejňování smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče, což zásadním způsobem zvýší transparentnost a informovanost veřejnosti o nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?