Vláda schválila návrh novely zákona o pojistném

Vytvořeno: 3. 2. 2016 Poslední aktualizace: 3. 2. 2016

„Schválením návrhu novely tohoto zákona plníme další bod Programového prohlášení vlády, a to v oblasti přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Novela zavede spravedlivý model přerozdělení pojistného a ulehčí tak pojišťovnám financování zdravotních služeb pro nadstandardně nákladné pacienty se závažnými diagnózami, tak aby jim byla nadále zajištěna maximální péče,“ přibližuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Tohoto cíle novela dosahuje dvěma nástroji. Za prvé zachovává systém kompenzací za mimořádně nákladné pojištěnce, přičemž jej dále rozvíjí tak, aby tyto náklady byly zohledněny ve větší míře než doposud. Tento systém zajišťuje, že vysoké náklady na velmi nadstandardně nákladné pojištěnce nenese pojišťovna „ze svého“ a není tak vystavena nepřiměřenému finančnímu riziku. Za druhé pak novela zavádí nový typ nákladových skupin pojištěnců, a to skupiny podle spotřeby léků užívaných v souvislosti s některými závažnými chronickými nemocemi (tzv. farmaceuticko-nákladové skupiny). Souhrnem těchto dvou nástrojů novela zajistí, že peníze přidělené zdravotním pojišťovnám budou lépe odrážet jak náklady na všechny pojištěnce souhrnně, tak i náklady na pojištěnce jednotlivě.

Návrh novely zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění bude nyní posuzovat Poslanecká sněmovna.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?