Vláda schválila návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Počítá se v ní se zvýšením platby za státní pojištěnce

Vytvořeno: 30. 1. 2017 Poslední aktualizace: 30. 1. 2017

Na svém jednání dnes (30. 1. 2017) vláda schválila návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění předložený ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem. „Naším cílem je zajištění pravidelného navyšování pojistného za státní pojištěnce. Nyní se toto podařilo schválit pro roky 2019 a 2020, což považuji za dobrý start,“ uvedl po jednání vlády ministr Ludvík.

Cílem návrhu je v souladu s Programovým prohlášením vlády navýšit pojistné na veřejné zdravotní pojištění za tzv. státní pojištěnce, a to pro roky 2019 a 2020, což přinese do systému veřejného zdravotního pojištění cca 3,5 mld. Kč ročně navíc oproti roku předcházejícímu. Platba za osobu a kalendářní měsíc v letošním roce činí 920 Kč, v roce 2018 se z nařízení vlády zvýší na 969 Kč. V roce 2019 to pak na základě výše zmíněného zákona bude 1018 Kč za osobu a měsíc, v roce 2020 bude platba činit 1067 Kč.

Po vzájemné dohodě Ministerstva zdravotnictví s Ministerstvem financí bude navýšení pro rok 2018 provedeno zvlášť, a to prostřednictvím nařízení vlády.

Předložená úprava je jedním z kroků, který přispěje ke střednědobé stabilizaci financování systému veřejného zdravotního pojištění, a tím i ke stabilizaci českého zdravotnictví jako takového.

Návrh novely zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění bude nyní posuzovat Poslanecká sněmovna a posléze Senát.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?