Vláda schválila Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění

Vytvořeno: 21. 4. 2021 Poslední aktualizace: 21. 4. 2021

Vláda ČR schválila na svém jednání 12. dubna 2021 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění pro 2020–2030, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s odborníky na zdravotní a sociální oblast.

Národní akční plán reaguje na neustále se zvyšující počet osob žijících s demencí a přináší soubor specifických opatření, jejichž implementace povede v průběhu následujících deseti let ke zvýšení povědomí o Alzheimerově nemoci a k adekvátní podpoře ze strany veřejných institucí pro osoby žijící s demencí i pro jejich rodinné pečující.

Jednotlivá opatření jsou zaměřena především na vznik doporučených postupů a rozšíření sítě služeb, na vzdělávání odborníků ze zdravotní i sociální oblasti a také formálních i neformálních pečujících, na podporu epidemiologie a výzkumu demence, na prevenci vzniku kognitivních poruch, na zvýšení povědomí o demenci a také na ochranu práv osob žijících s demencí.


Odbor komunikace s veřejností
Jana Schillerová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?